Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 października 2018

List Prezydenta RP z okazji 100-lecia Archiwum Akt Nowych

Uczestnicy

jubileuszowej uroczystości

z okazji

100-lecia Archiwum Akt Nowych

w Warszawie

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych!

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Pracownicy, Wolontariusze i Darczyńcy Archiwum Akt Nowych!

Panie i Panowie!

 

Z okazji obchodów stulecia utworzenia Archiwum Akt Nowych pragnę wyrazić wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy przez dziesięciolecia wnieśli swój wkład w sprawne funkcjonowanie, rozwój oraz modernizację tej instytucji. W sposób szczególny dziękuję i gratuluję byłym oraz obecnym pracownikom Archiwum, którzy poprzez swoją odpowiedzialną pracę, wykonywaną profesjonalnie i z osobistym zaangażowaniem – a podczas wojny z bohaterską odwagą – pełnili niezwykle potrzebną służbę. Jest to niezastąpiona służba państwu i narodowi polskiemu, które, jak każdy złożony organizm, do pełnego życia i rozwoju muszą zachowywać pamięć o wielu faktach i doświadczeniach.

 

Począwszy od dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, na mocy którego powstało ówczesne Archiwum Wojskowe, aż po dzień dzisiejszy Państwa misja ma istotny wymiar praktyczny, ale też nie mniej ważny wymiar symboliczny. Przejmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów Archiwum, wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów oraz reprodukcji materiałów archiwalnych, kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego i nadzór nad nim, aktywność naukowa, wydawnicza i popularyzatorska to główne, lecz nie jedyne obszary działalności Archiwum – bez której wiele innych instytucji i organów państwa nie mogłoby realizować swoich zadań.


Ale również w szerszym aspekcie kulturotwórczym, odnoszącym się do ciągłości polskiej historii i tożsamości, Archiwum Akt Nowych odgrywa jedną z kluczowych ról. Grecki przedrostek arche, co znaczy stary, dawny, pierwotny, w pełnej nazwie Archiwum występuje wraz z przymiotnikiem nowy. I taką też funkcję pełni Państwa instytucja – jest niejako pomostem między przeszłością
a przyszłością naszego państwa, ośrodkiem jego pamięci i wiedzy. To znamienne, że setne „urodziny” Archiwum obchodzą Państwo teraz, w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok 1918 jest szczególną cezurą zarówno w polskiej pamięci historycznej, jak i w działalności Archiwum, bowiem przechowywana jest tu dokumentacja wytworzona właśnie po tamtym pamiętnym roku – a więc od momentu, w którym suwerenna Rzeczpospolita powróciła na mapę Europy. Tym samym Archiwum Akt Nowych uznać można za filar oraz pomnik trwałości, instytucjonalnej ciągłości i powagi państwa polskiego.

 

Wyjątkowy jubileusz, który dzisiaj Państwo świętują, jest okazją do refleksji historycznej, ale też każe wybiegać myślami ku kolejnym stuleciom, ku nowym ambitnym planom. Z pewnością także Państwo myślą o tym, jak Archiwum Akt Nowych będzie się dalej rozwijać, w jaki sposób będzie wychodzić naprzeciw wyzwaniom obecnego czasu. Wyrażam oczekiwanie, że podobnie jak przedstawiciele pokolenia 1918 roku będą Państwo realizowali swoje zamierzenia w sposób odważny, kreatywny i pełen rozmachu. Ufam, że dzisiejsza uroczystość także w tym sensie będzie dla Państwa wydarzeniem ważnym, podniosłym i inspirującym. Życząc Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej, rodzinnego szczęścia i osobistej pomyślności – najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

***

 

List odczytał minister Wojciech Kolarski.

 

Poleć znajomemu