Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 5 października 2018

List Prezydenta do uczestników III Forum „Prawo dla Rozwoju” w Krakowie

Uczestnicy i Organizatorzy

III Forum „Prawo dla Rozwoju”

w Krakowie

 

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

Jakość systemu prawnego ma ogromne znaczenie dla pomyślnego biegu spraw publicznych i w wielkim stopniu rzutuje na kształt procesów rozwojowych. Składam wyrazy głębokiego uznania wszystkim twórcom niezwykle interesującej i pożytecznej inicjatywy, jaką stanowi Forum „Prawo dla Rozwoju” Cieszę się, że ten kongres społeczno-ekonomiczny, gromadzący wybitne osobistości z kręgów polityki, nauki, gospodarki, prawa, bezpieczeństwa narodowego i organizacji pozarządowych, zajął trwałe miejsce w życiu naszego kraju. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników i organizatorów tegorocznej debaty w Krakowie. Zobacz także: III Forum „Prawo dla Rozwoju” z udziałem ministra Krzysztofa Szczerskiego

 

Już teraz dotychczasowy dorobek Forum można uznać za bardzo wartościowy. Wymiernym podsumowaniem poprzednich edycji Państwa obrad stała się publikacja w postaci białej księgi, zawierająca propozycje pożądanych zmian w regulacjach prawnych, oraz  „Strategia dla Polski”, stanowiąca istotny wkład w poszukiwanie najlepszych dróg rozwoju dla naszej Ojczyzny. Taki namysł nad podstawami polskiego bezpieczeństwa, wzrostu gospodarczego i dobrobytu ma szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, zwracając się zarówno ku dziedzictwu historii, jak i wyzwaniom przyszłości.

 

Podczas rozpoczynającego się dziś kongresu chcą się Państwo skupić głównie na zagadnieniach współpracy w regionie Europy Środkowej – współpracy obejmującej wypróbowane już współdziałanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz nowe, ogromnie perspektywiczne formuły, którymi są Inicjatywa Trójmorza oraz Dziewiątka Bukaresztańska. Słusznie postrzegają Państwo środkowoeuropejskie partnerstwo jako jeden z filarów wspólnego rozwoju.
Warto spojrzeć na te ważne kwestie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu prawnego. Bardzo cennym elementem Forum będzie Debata Ministrów Sprawiedliwości Państw Trójmorza.


Pragnę serdecznie powitać naszych dostojnych gości na polskiej ziemi, w moim rodzinnym Krakowie. Dziękuję Państwu za gotowość do dzielenia się swymi doświadczeniami i diagnozami. Jestem przekonany, że dyskusja o tym, jak razem współtworzyć dobre prawo – umacniające wolność gospodarczą, chroniące słabych i skutecznie kontrolujące silnych – przyniesie konkluzje pożyteczne dla nas wszystkich.

 

Gratuluję organizatorom kongresu trafnego rozpoznania wyzwań. Życzę pomyślności wszystkim uczestnikom Forum. Cieszę się, że podejmują Państwo refleksję nad sposobami pogłębiania środkowoeuropejskich więzi oraz nad jak najpełniejszym wykorzystaniem potencjału naszego regionu. Jest to jedno z kluczowych zadań, które powinna stawiać sobie polska polityka zagraniczna i strategia gospodarcza, akcentująca znaczenie środkowoeuropejskiej tożsamości, solidarności i współpracy. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski.  

 

Poleć znajomemu