Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 października 2018

List Prezydenta na międzynarodową konferencję naukową „Papież zza żelaznej kurtyny”

Uczestnicy i Organizatorzy

międzynarodowej konferencji naukowej

„Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu

Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego”

Kraków – Uniwersytet Jagielloński

 

 

Szanowni Parlamentarzyści Polski i Węgier!

Szanowni Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej

oraz węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej!

Szanowni Prelegenci, Drodzy Goście Zagraniczni!

Szanowni Przedstawiciele Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Czcigodni Duchowni!

Panie i Panowie!

 

Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować organizatorom niezwykłego wydarzenia, jakim jest ta konferencja. Niezwykłego, gdyż poświęconego jednej z najwybitniejszych postaci XX wieku, oraz, z racji swojej formuły, będącego wymownym znakiem wielowiekowej, wypróbowanej przyjaźni polsko-węgierskiej – również dzisiaj dobrze służącej obu naszym narodom oraz rozwojowi Europy jako wspólnoty wolnych państw wolnych narodów.
Dziękuję znakomitym uczonym, którzy przyjęli zaproszenie do tej wspólnej refleksji nad rolą, jaką odegrał św. Jan Paweł II w kontekście przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od końca II wojny światowej do początku lat 90. ubiegłego wieku. Gorąco witam w Polsce wszystkich mówców i gości zagranicznych, reprezentujących kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Rosję oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Wyrażam nadzieję, że pobyt w Krakowie – w mieście, którego historia i klimat intelektualny w znacznej mierze ukształtowały Karola Wojtyłę jako osobę, myśliciela i człowieka Kościoła – pomoże Państwu głębiej wniknąć w istotę fenomenu, jakim był pontyfikat Papieża Polaka.

 

Szanowni Państwo, w październiku mija 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Natomiast 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, odbędą się główne obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę suwerennego bytu państwowego. Dla milionów Polaków bliskość tych rocznic urasta do rangi symbolu. Wydarzenia 1918 roku, kiedy to zrzucaliśmy jarzmo 123-letniej niewoli, trwają w pamięci historycznej
naszego narodu jako czas wielkiej radości, dumy i nadziei związanej z odzyskaniem niepodległego państwa. Tym boleśniej przeżyliśmy tragedię II wojny światowej oraz upadku suwerennej Rzeczypospolitej, a następnie popadnięcie w zależność od sowieckiego imperium zła i zniewolenie komunistyczne.

 

Dlatego opór Polaków wobec tego zniewolenia motywowany był nie tylko tym, że chrześcijańska wizja świata oraz umiłowanie wolności należą do samego rdzenia naszej tożsamości. Ważnym czynnikiem było również poczucie krzywdy i niespełnienia wywołane tym, iż po raz kolejny zostaliśmy pozbawieni prawa do życia i rozwoju zgodnie z naszymi własnymi wartościami i aspiracjami. Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża i jego podróż apostolska do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku wywołały w Polsce olbrzymią erupcję nowej nadziei oraz energii społecznej, która wkrótce znalazła ujście w wielomilionowym, niezależnym ruchu społecznym Solidarność. Nauczanie społeczne św. Jana Pawła II, będące wizjonerskim rozwinięciem doktryny katolickiej w kontekście praw człowieka, godności ludzkiej pracy, stosunków ekonomicznych oraz teorii władzy państwowej jako podmiotu obowiązków moralnych, zyskało rzeszę uważnych i zdeterminowanych słuchaczy – nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy i świata.
 

Raz jeszcze potwierdziła się prawda, że rozbudzona nadzieja milionów zwykłych ludzi jest potężną siłą, zdolną zmienić bieg historii. Sądzę, że o prawdzie tej warto pamiętać również obecnie, w dobie narastającego na całym świecie sprzeciwu wobec nazbyt elitarystycznego i nietransparentnego stylu sprawowania władzy.

 

Ufam, że Państwa spotkanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy naukowej w dziedzinie, w której wiele zagadnień pozostaje wciąż niezbadanych, a która nadal wywiera istotny wpływ na realia życia społecznego w naszej części świata. Życząc owocnych i inspirujących obrad, serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał minister Andrzej Dera.  

Poleć znajomemu