Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 11 października 2018

List Prezydenta z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski

Słowa listu Prezydenta odczytał reprezentujący go podczas uroczystości minister Wojciech Kolarski

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości

podpisania aktu erekcyjnego

i wmurowania kamienia węgielnego

pod budowę Muzeum Historii Polski

na Cytadeli Warszawskiej

 

 

Dostojni Goście, Panie i Panowie!

 

Spotykają się Państwo dzisiaj w miejscu wyjątkowym, uświęconym kaźnią i cierpieniem tysięcy patriotów polskich. Cytadela Warszawska, wzniesiona przez Rosjan w ramach represji po stłumieniu powstania listopadowego, przez ponad 80 lat napełniała grozą serca rodaków. Dla naszych poprzedników i przodków była symbolem zniewolenia, terroru, tyranii i prześladowań. Tutaj niemal z całych ziem zaboru zmierzały kibitki z aresztowanymi za działalność konspiracyjną i niepodległościową. Tu za miłość Ojczyzny i pragnienie odzyskania własnego suwerennego państwa karano brutalnym śledztwem, torturami, ciężkim więzieniem, zesłaniem na Sybir lub egzekucją.

 

Później przez dziesięciolecia miejsce to służyło celom wojskowym i pozostawało nieco na uboczu życia społecznego i duchowego stolicy. Nie zmieniło tego nawet otwarcie – w stulecie powstania styczniowego – Muzeum X Pawilonu, którego zasługi pragnę dzisiaj podkreślić i docenić. W istocie jednak dopiero teraz stajemy przed szansą na to, by ta przestrzeń – niegdyś złowroga, a potem pomijana – zaczęła odgrywać ważną i pozytywną rolę w świadomości Polaków. W pewnym sensie dopiero teraz Cytadela Warszawska zostaje zdobyta dla wolnej Polski i wolnych Polaków.

 

Uważam za wspaniały symbol, że właśnie w tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia suwerennej Rzeczypospolitej, ten pięknie położony obiekt – na wysokiej skarpie wiślanej, z widokiem na odwieczną, naturalną pradolinę królowej polskich rzek – zaczyna przemieniać się w Park Niepodległości. Jego budowa to wielkie, doniosłe wyzwanie. To też olbrzymi wysiłek, który będzie kontynuowany przez kolejne lata. Ale to przede wszystkim droga do wzniosłego celu: do stworzenia niezwykłego pomnika dziejów ojczystych, walki naszego narodu o wolność i wytrwałej pracy na rzecz suwerennego państwa.

 

Inicjuje go dzisiejsza uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski. To bardzo ważny krok na drodze do urzeczywistnienia tego wielkiego dzieła. Samo muzeum zaś to inwestycja od dawna wyczekiwana. Powołane przed 12 laty, mające do spełnienia najistotniejsze zadania w dziedzinie edukacji i upowszechniania wiedzy o naszych dziejach, pozostaje aż do tej pory placówką
bez stałej, docelowej siedziby. Przez ten czas zespół Muzeum Historii Polski dał liczne dowody ogromnego potencjału, jaki tkwi w jego twórcach i współpracownikach. Pamiętamy takie efektowne i popularne ekspozycje, jak „Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur” albo „Dwudziestolecie. Oblicza Nowoczesności”. Te i wiele innych wystaw pokazywały to, czego mogliśmy się spodziewać po przyszłej placówce: że będzie prezentować rzetelną wiedzę w sposób atrakcyjny dla współczesnych odbiorców.

 

Jestem głęboko przekonany, że już wkrótce tak właśnie się stanie. Liczę na to, że cały kompleks placówek w Parku Niepodległości, powstającym na Cytadeli Warszawskiej – także mające się tu przenieść Muzea Wojska Polskiego i Katyńskie oraz kontynuujące działalność Muzeum X Pawilonu – będzie przyciągać uwagę Polaków i odwiedzających nasz kraj gości, przedstawiając dzieje ojczyste w całym ich bogactwie i pięknie, bohaterstwie i dramatyczności. Wierzę, że przyczyni się to do popularyzacji i jeszcze szerszego rozbudzenia zainteresowania historią naszego państwa i narodu, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

 

Chcę dzisiaj z serca podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które angażują się w tę ważną dla Polski i Polaków pracę. Dziękuję za wszystkie Państwa wysiłki i starania. Dziękuję za to, że przyczyniają się Państwo do stworzenia miejsca wyjątkowego, które – ufam – będzie dobrze służyć naszemu narodowi i Ojczyźnie. Osobno chcę podziękować zespołowi Muzeum Historii Polski za wytrwałość w dążeniu do celu, który dzisiaj jest już naprawdę blisko. Gratuluję Państwu tego sukcesu i życzę wszelkiej pomyślności w mierzeniu się z następnymi wyzwaniami. Wszystkim zgromadzonym składam najlepsze życzenia. Niech Państwa wysiłki będą źródłem osobistej satysfakcji i zawsze przynoszą tak dobre efekty, jak ten, który zaczyna
być właśnie widać tu, na Cytadeli.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

 

Poleć znajomemu