Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 października 2018

List Prezydenta do uczestników konferencji „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”

Organizatorzy i Uczestnicy

międzynarodowej konferencji

„Rozwój energetyki rozproszonej

a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”

w Grodnie k/Międzyzdrojów

 

 

Szanowni Państwo!

 

Cieszę się, że już po raz trzeci w Grodnie spotykają się eksperci zajmujący się odnawialnymi źródłami energii. Cieszę się też, że w tym roku tematem konferencji jest jakość powietrza i rozwój energetyki rozproszonej na terenach wiejskich. Polska wieś zasługuje na to, by w pełni uczestniczyć w skoku cywilizacyjnym, którego ważnym elementem jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Samodzielność energetyczna gmin wiejskich jest jednym z założeń leżących u podstaw zrównoważonego rozwoju Polski. To również szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw dostarczających technologie służące wytwarzaniu energii na własne potrzeby, a także ogromne pole do innowacji.

 

Bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw rolnych i polskich rodzin mieszkających na wsi to cel, do którego powinniśmy dążyć. Dlatego tak ważna jest powszechna dostępność urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W nowoczesnym kraju to te źródła powinny być powszechnie używane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

 

Wymaga to przemyślanej polityki na szczeblu państwowym i samorządowym. Tworzymy mechanizmy zachęcające do korzystania z przydomowych instalacji pomp ciepła, a także do termomodernizacji budynków. Przykładem może być wdrażany wieloletni program inwestycyjny „Czyste Powietrze”. Te działania przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi, ale także wpływają znacząco na bezpieczeństwo energetyczne Polski, również na terenach wiejskich. Biorąc pod uwagę skalę i możliwy udział energetyki rozproszonej w całości produkcji energii w Polsce, jest to dla naszego kraju olbrzymia szansa na większą niezależność energetyczną i bezpieczeństwo środowiskowe.

 

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł to niewątpliwie technologia przyszłości, ale zdajemy sobie sprawę, że obecnie nie zdołamy w pełni odejść od paliw kopalnych. Chcę tu podkreślić szczególnie rolę gazu ziemnego jako paliwa, które jest mniej szkodliwe dla środowiska i łatwe w użyciu. Państwo polskie nieustannie podejmuje wysiłki, by zapewnić stałe dostawy gazu i na ile to tylko możliwe uniezależnić się od gazu rosyjskiego. Służy temu
między innymi budowa gazociągu Baltic Pipe, uruchomienie terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i jego rozbudowa oraz umowa na dostawy gazu podpisana ze Stanami Zjednoczonymi.

 

Ważnym aspektem jest wreszcie jakość powietrza. Temat smogu powraca od kilku lat w debacie publicznej jako jeden z najważniejszych społecznych i cywilizacyjnych problemów. Wynika to z coraz większej świadomości tego, jakim zagrożeniem może być smog. Naprawy wymagają wieloletnie zaniedbania w tym obszarze. Jedną z przyczyn zanieczyszczenia powietrza na terenach wiejskich jest spalanie niskiej jakości węgla. Dlatego też energetyka rozproszona jest wielką szansą na to, by polska wieś mogła oddychać czystym powietrzem i funkcjonować w zdrowym środowisku.

 

Problem ochrony środowiska, zmian klimatu i jakości powietrza ma także wymiar globalny. Mówiłem o tym na forum ONZ, zapraszając do jak najliczniejszego udziału w 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 oraz 14. sesji Spotkania Stron Protokołu z Kioto CMP 14 w Katowicach. Jestem przekonany, że polska wieś może mieć swój udział w globalnej polityce klimatycznej
i ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Poprawi to także jakość życia na terenach wiejskich.

 

Życzę Państwu owocnych obrad i serdecznie pozdrawiam, zapewniając o mojej przychylności dla wszelkich inicjatyw promujących energetykę rozproszoną.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

 

 

Poleć znajomemu