Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 13 października 2018

List Prezydenta z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie

Uczestnicy

uroczystości koronacji obrazu

Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski

w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie

 

Eminencjo Księże Prymasie!

Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi!
Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!

Czcigodni Kapłani i Członkowie Zakonów!
Szanowni Szczecinianie! Drodzy Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników dzisiejszej uroczystości uwieńczenia obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski koronami poświęconymi przez papieża Franciszka. To ważne wydarzenie w życiu Kościoła w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim. Istotne ze względu na swój aspekt religijny, związany z kultem Jasnogórskiej Królowej Polski, ale też w wymiarze patriotycznym, odnoszącym się do 1050-letniego dziedzictwa polskiej kultury i tradycji.

 

Jak pisał Cyprian Kamil Norwid, piękno „kształtem jest miłości”. Bywa tak, że pradawny zwyczaj lub gest, budowla czy dzieło sztuki niosą ze sobą więcej treści, więcej historycznych odniesień i żywych uczuć, niż niejeden traktat lub poemat. Szczególnym tego przykładem jest ikona Maryi czczona od wieków na Jasnej Górze – w miejscu, w którym nawet w najtrudniejszych momentach wojen, niewoli i prześladowań polska modlitwa i śpiew,
polska historia i miłość Ojczyzny były stale obecne, stale chronione i przekazywane młodszym pokoleniom. Także dlatego ów słynny obraz – którego kopia z inicjatywy Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu Polski nawiedza kolejne parafie od czasów obchodów Millenium Chrztu Polski aż po dziś dzień – stał się jednym z ważniejszych symboli przywiązania do naszej wielkiej historii oraz do wartości moralnych i cywilizacyjnych, na gruncie których wyrosła siła polskości oraz polskiej państwowości.

 

Dzieje tej peregrynacji oraz trzech kopii obrazu wykonanych przez profesora Leonarda Torwirta – w tym również wizerunku czczonego w szczecińskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela – tworzą opowieść, dzięki której łatwiej zrozumieć dramatyczne doświadczenia naszego narodu i polskiego Kościoła w okresie zniewolenia komunistycznego. A także niełatwą drogę, jaką szliśmy razem ku wyzwoleniu – tu, na Pomorzu, na Śląsku, w Polsce centralnej i na ziemiach wschodnich, słowem: wszędzie tam, gdzie praca, modlitwa oraz działalność społeczna Polaków umacniały naszą narodową jedność i tożsamość, nasz polski etos wolności i solidarności.

 

Z tym większą radością przyjąłem wiadomość, że dzisiejsza uroczystość ma charakter wotum na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tego jubileuszu są wyjątkową okazją, abyśmy wspólnie zamanifestowali radość i dumę z tego wielkiego sukcesu, jaki osiągnęło pokolenie roku 1918. To szczególna pora, abyśmy przekazali sobie wszyscy znak pokoju, abyśmy uznali fakt, że to, co nas łączy, jest daleko większe i ważniejsze od wszelkich dzielących nas różnic i sporów. Wyrażam nadzieję, że kult szczecińskiej Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski będzie się przyczyniał do umocnienia pokoju społecznego w naszej Ojczyźnie, wzajemnego szacunku między obywatelami Rzeczypospolitej oraz do owocnej współpracy między wszystkimi, którzy tu, w kraju oraz w innych miejscach na świecie myślą i czują po polsku. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytała minister Halina Szymańska, Szef KPRP. 

 

Poleć znajomemu