Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 7 grudnia 2015

List prezydenta z okazji 90. rocznicy powstania Polskiego PEN Clubu

Minister Wojciech Kolarski czyta list prezydenta na Zamku Królewskim

Minister Wojciech Kolarski na uroczystym zebraniu w 90. rocznicę powstania Polskiego PEN Clubu w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie

Pan

Prezes Zarządu Adam Pomorski

 

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystego zebrania

w 90. rocznicę powstania Polskiego PEN Clubu

w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie

 
 
Panie i Panowie!
 

Z okazji 90-lecia Polskiego PEN Clubu proszę przyjąć moje gratulacje i najlepsze życzenia. Obchody jubileuszowe Państwa organizacji zbiegają się z niedawną 90. rocznicą śmierci jej założyciela i pierwszego prezesa, Stefana Żeromskiego.

 

Inicjatywa utworzenia polskiego oddziału zrzeszenia, podjęta przezeń w ostatnich miesiącach życia, stanowiła swoisty testament tego, którego nazywa się „sumieniem polskiej literatury”. Wybitny artysta i gorący patriota, człowiek o ogromnych zasługach dla kultury narodowej i odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, cieszący się powszechnym szacunkiem i autorytetem, pragnął, by polscy pisarze aktywnie włączyli się w działania międzynarodowej wspólnoty ludzi pióra. Pod wpływem doświadczeń Wielkiej Wojny środowiska intelektualne Europy i Ameryki podjęły współpracę na rzecz zbliżenia pomiędzy społeczeństwami, chcąc zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. I chociaż literaci nie zdołali powstrzymać kolejnej katastrofy wojennej, to przyświecająca im idea po dziś dzień zachowuje aktualność. Zobacz także: Uroczystość w 90. rocznicę powstania Polskiego PEN Clubu

 

W tym szczególnym dniu chcę podziękować za to, że od dziewięćdziesięciu lat konsekwentnie podejmują Państwo działalność w duchu pierwotnego przesłania PEN Clubu jako miejsca spotkań ludzi różnych kultur i języków. Dziękuję zwłaszcza za Państwa wkład w budowanie bliskich i przyjaznych relacji z naszymi sąsiadami na wschodzie i zachodzie. Serdecznie winszuję dzisiejszym laureatom: Pani Renate Schmidgall oraz Panom Andrejowi Chadanowiczowi i Andrijowi Pawłyszynowi. Jestem przekonany, że Państwa praca translatorska przyczynia się do lepszego poznawania się Polaków, Niemców, Białorusinów i Ukraińców. Uważam za ogromnie ważne, abyśmy czytali dzieła autorów, których twórczość wyrasta z doświadczeń historycznych innych narodów i wyraża ich własną perspektywę patrzenia na świat. W ten sposób bowiem tworzymy przestrzeń wzajemnego zrozumienia i życzliwości, która sprzyja rozwojowi współpracy także na innych, pozaliterackich polach.

 

Raz jeszcze gratulując obecnego jubileuszu, wszystkim Państwu z serca życzę satysfakcji i wielu sukcesów w pracy pisarskiej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu