Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 20 października 2018

List Prezydenta na Inaugurację Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

      Jego Magnificencja

      Ojciec Doktor Zdzisław Klafka
      Rektor
      Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu

      Uczestnicy
      XVIII Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019


Magnificencjo Ojcze Rektorze!
Czcigodny Ojcze Rektorze-Założycielu!
Wysoki Senacie!
Szanowny Panie Ministrze!
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!

 

Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Nowy rok kształcenia, badań naukowych i rodzących się pasji. Kolejny rok trudnej i wytężonej, a zarazem pięknej i fascynującej pracy intelektualnej. Z tej okazji pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich Państwa, zgromadzonych na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na ręce Magnificencji Ojca Rektora oraz Ojca Rektora-Założyciela kieruję słowa uznania i najlepsze życzenia dla całej Państwa społeczności. Gratuluję Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej dotychczasowego dorobku i osiągnięć organizacyjnych. Niechaj Państwa praca, tak istotna i cenna dla Polski, z tym i z każdym następnym rokiem przynosi coraz lepsze owoce.

 

Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, gdyż odbywa się w wyjątkowym czasie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przed stu laty odrodziła się wolna Polska, a wraz z nią odrodziła się również Rzeczpospolita Akademicka. Nie sposób przecenić zasług uczonych i studentów w duchowych zmaganiach o zachowanie tożsamości narodowej i wiary Polaków w odzyskanie własnego suwerennego państwa w okresie zaborów. Nie sposób też przecenić dokonań tych, którzy całym umysłem i sercem służyli odrodzonej niepodległej Ojczyźnie. Ich wielkie osiągnięcia przyczyniły się do podniesienia kraju ze zniszczeń wojennych i odbudowy przez nasz naród wolnej Rzeczypospolitej.

 

Świętowanie jubileuszu kieruje nasze myśli nie tylko wstecz, ale też ku teraźniejszości i przyszłości. Chcę podziękować ludziom nauki, którzy dzisiaj – wzorem poprzedników – kontynuują zaszczytną służbę na rzecz dobra wspólnego i pomyślności rodaków. Dziękuję za to, że swoim codziennym wysiłkiem dydaktycznym i badawczym umacniają Państwo suwerenną Rzeczpospolitą. Praca uczonych i wykładowców oraz trud studentów są ogromnie ważne dla budowania silnego nowoczesnego państwa, rozwoju innowacyjnej gospodarki narodowejmi kształtowania aktywnego, odpowiedzialnego, kreatywnego społeczeństwa.

 

Państwa środowisko odgrywa ogromnie ważną rolę również w sferze debaty publicznej. Chciałbym, aby uczelnie wyższe stanowiły przestrzeń, gdzie naturalny w demokratycznym społeczeństwie pluralizm i dyskusje znajdują formy najbardziej cywilizowane, wynikające z etosu uniwersyteckiego i dziedzictwa kultury europejskiej. Jestem przekonany, że dziś szczególnie potrzeba, by wysokie standardy dobrej, pogłębionej debaty akademickiej promieniowały na debatę publiczną – po to, by różnice zdań mniej nas dzieliły, a toczone spory przybliżały do prawdy i lepszego porozumienia.

 

W nowy rok akademicki polskie szkoły wyższe wchodzą pod rządami przyjętego przez parlament nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Dyskusje nad tą ustawą – toczące się przez dwa lata,
aż do ostatniej chwili – ujawniły, przed jak wieloma szczegółowymi i systemowymi problemami stoi polska nauka. „Konstytucja dla nauki” wyznacza nowe ramy działalności uczelni, nowy model kształcenia i ścieżki kariery akademickiej.

 

Chciałbym, aby nowa ustawa stała się ważnym impulsem do rozwoju badań i elementem budowy nowoczesnego państwa polskiego, bo tym celom ma służyć. Ale każda zmiana systemowa niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego wdrażanie reformy musi być uważnie monitorowane. Tworząc wielkie i silne ośrodki akademickie, nie możemy dopuścić do marginalizacji uczelni, które pełnią ważne funkcje w swoich regionach. Oby trudny okres reform jak najszybciej przyniósł pozytywne rezultaty w rozwoju badań i kształceniu studentów, a uczelnie wykorzystały szansę dokonania zmian wewnętrznych i stworzyły uczonym warunki do poprawy pozycji polskiej nauki w nauce światowej, zmniejszając zbędne obciążenia biurokratyczne w pracy nauczycieli akademickich.

 

Drodzy Studenci!

 

Studia to wyjątkowy czas w życiu każdego młodego człowieka. Z Waszej perspektywy najważniejsze na uczelni jest to, co się nigdy nie zmienia: zaliczenia i egzaminy, praca w bibliotekach, bezpośrednie kontakty z profesorami, życie we wspólnocie akademickiej. Oby wypełnianie obowiązków studenckich przynosiło Wam satysfakcję i pozwoliło zdobyć wiedzę, otwierającą drogę do udanej kariery w przyszłości. Życzenia te kieruję szczególnie do studentów I roku, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką przygodę. Niech każdy kolejny rok przynosi Wam nowe ważne doświadczenia.

 

Panie i Panowie!

 

Z serca życzę, aby rozpoczynający się nowy rok pracy był dobrym i owocnym czasem dla całej Rzeczypospolitej Akademickiej i każdego osobiście. Życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków i wielu, wielu sukcesów.

 

Vivat Academia, vivant Professores!

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Dyrektor Generalna KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Poleć znajomemu