przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Niedziela, 21 października 2018

List Prezydenta do uczestników gali wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

 

Uczestnicy i Organizatorzy

gali wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

 

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych,

Szanowni Działacze Samorządowi,

Szanowni Członkowie Ligi Krajowej oraz Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki,

a przede wszystkim

Szanowni Laureaci, Nagrodzeni i Wyróżnieni!

 

Pragnę przekazać serdeczne gratulacje i pozdrowienia tegorocznym laureatom Nagrody im. Grzegorza Palki oraz wszystkim osobom nagrodzonym i wyróżnionym tym prestiżowym laurem. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania dla swoich sukcesów w pracy na rzecz dobra wspólnego, a także życzenia kolejnych osiągnięć w służbie społecznościom lokalnym oraz na polu krzewienia idei samorządności – czyli współodpowiedzialności za pomyślny rozwój naszych małych ojczyzn.

 

O wartościach, które promuje ta Nagroda, mówi najwięcej osoba jej patrona, śp. Grzegorza Palki. Jego prawość i odwaga w walce ze zniewoleniem komunistycznym, a następnie wizjonerski zapał, z jakim gospodarował w swojej rodzinnej Łodzi, są szczególnym świadectwem właściwego pojmowania wolności – jednego z najcenniejszych dóbr, jakie może posiadać człowiek. Jedynie w warunkach wolności możliwa jest twórcza wymiana myśli, a więc też konstruktywna debata obywateli dotycząca poprawy warunków ich życia. To wolność pozwala rozwijać talenty, cieszyć się z owoców własnej pracy oraz realnie wpływać na nasze otoczenie – dom, najbliższą okolicę, miejscowość, a wreszcie na bieg spraw państwowych. Wiedzieli o tym nasi przodkowie, którzy, jeszcze jako poddani obcych monarchów, nie szczędzili wysiłków, aby odzyskać własne, niepodległe państwo. Dziesiątki lat ich walki i pracy przyniosły wreszcie wielki sukces, którego stulecie obchodzimy w tym roku.


Odrodzenie suwerennej Rzeczypospolitej jest i na zawsze pozostanie jednym z kluczowych elementów naszej pamięci historycznej – ponieważ jest niezbitym dowodem na to, że ofiarny patriotyzm i narodowa duma, męstwo i wytrwałość, umiejętne korzystanie z dziejowych szans oraz zgodna współpraca odnośnie tego, co dotyczy nas wszystkich ostatecznie muszą przynieść oczekiwane rezultaty.

 

Ten sam polski etos wolności, solidarności i dobrze pojętej wspólnotowości ożywiał pierwsze pokolenie samorządowców, które w roku 1990, po 40 latach centralistycznych rządów partii komunistycznej, przejęło rządy w Polsce lokalnej. Te same wartości przyświecały także tym ludziom samorządów, którzy zaczęli dzielić się doświadczeniami i łączyć swoje siły na forum organizacji o charakterze ogólnopolskim. Jedną z nich jest Liga Krajowa, która w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Najserdeczniej gratuluję tego jubileuszu i życzę, aby realizując swoje cele w jak największym stopniu przyczyniali się Państwo do awansu cywilizacyjnego oraz wzrostu zamożności swoich miejscowości, gmin, powiatów i województw.

 

Raz jeszcze gratulując osobom uhonorowanym Nagrodą im Grzegorza Palki, przekazuję podziękowania i wyrazy szacunku członkom Wysokiej Kapituły oraz organizatorom tej uroczystości. Ufam, że służba społecznościom lokalnym nadal będzie dla Państwa źródłem osobistej satysfakcji, a Rzeczpospolita Samorządowa, o losach której wypowiadają się dzisiaj jej obywatele, także w nadchodzących dziesięcioleciach będzie jednym z filarów dobrobytu i pomyślności naszego narodu.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.