Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 25 października 2018

List Prezydenta RP do uczestników konferencji „Stulecie polskiej administracji"

Warszawa, 25 października 2018 r.

 

 

       Uczestnicy i Organizatorzy

       konferencji naukowej

       „Stulecie polskiej administracji.

       Doświadczenia i perspektywy”

     w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

       im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

       Lecha Kaczyńskiego

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Przedstawiciele Nauki oraz Administracji Państwowej!

Szanowni Słuchacze KSAP!

Panie i Panowie!

 

Z satysfakcją witam włączenie się Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w narodowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszę się, że zaangażowanie to obejmuje również naukową refleksję nad zagadnieniami, które w sposób bezpośredni dotyczą skuteczności, a przez to również mocy, trwałości i powagi suwerennego państwa polskiego. Program dzisiejszej konferencji naukowej „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy” znakomicie koresponduje z myślą i dokonaniami Patrona Szkoły, śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego, który – będąc intelektualistą i politykiem, a z ducha państwowcem – troskę o sprawność struktur polskiego państwa zawsze stawiał na poczesnym miejscu.

 

Nie ulega wątpliwości, że aby sprostać wyzwaniom niezwykle dynamicznej rzeczywistości naszych czasów, administracja musi się nieustannie doskonalić, reorganizować, adaptować do nowych potrzeb. Trzeba jej zapewnić warunki do ustawicznego szkolenia cechującego się wysoką jakością. To właśnie misja szkoły wyższej, która gości Państwa w swoich murach.


Cieszę się, że KSAP stara się realizować ją coraz lepiej. Liczę na innowacyjne wykorzystywanie tej uczelni jako szczególnego podmiotu rządowego – mającego już prawie 30 lat doświadczenia w dziedzinie podwyższania kwalifikacji pracowników administracji oraz kształtowania ich etosu patriotycznego i zawodowego. Trudno przecenić tę pracę, zważywszy na fakt, iż wszelkie aspiracje i ambitne zamiary Polaków jako narodu nie mogą się urzeczywistniać bez skutecznych działań ich państwa. Zaś sprawne państwo to inwestycja w kadry – a więc zapewnienie dostatecznych środków finansowych na szkolenia, na nowoczesne programy kształcenia oraz na płace uwzględniające rangę i skalę wykonywanych zadań oraz wysokie oczekiwania stawiane profesjonalnej kadrze urzędniczej. Dlatego wyrażam stałą wolę wspierania wszelkich działań Rządu RP, które zmierzają do realizacji tego celu.

 

Szanowni Państwo!

Nie jest tajemnicą, że Rzeczpospolita jako administracyjny organizm nadal zmaga się z płynną koordynacją zadań poszczególnych instytucji i organów publicznych. A przecież jest to istotny warunek tego, aby administracja czyniła państwo coraz bardziej przyjaznym i służebnym wobec obywateli. Potrzebna jest tu zarówno wiedza leżąca u podstaw profesjonalnego zarządzania, jak i otwartość urzędników na ludzkie sprawy. Jak podkreślał Profesor Lech Kaczyński, państwo polskie nie może być słabe i niezdecydowane wobec silnych, za to silne i stanowcze wobec słabych. Sięgając do doświadczeń Polski międzywojennej, warto stale przypominać, że respekt, zaufanie i wsparcie obywateli dla organów i struktur państwa zależą w znacznej mierze od postawy osób, które najsilniej kształtują wizerunek administracji publicznej – to znaczy samych urzędników.

 

Ufam, że Państwa debata rzuci nowe światło na węzłowe problemy związane z funkcjonowaniem polskiej administracji publicznej – a także na wyzwania, które stawiają przed nią rosnące, lecz uzasadnione oczekiwania Polaków oraz obecne otoczenie międzynarodowe.


Życząc Państwu otwartej i odważnej, a przy tym twórczej i inspirującej wymiany myśli, serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent RP Andrzej Duda

 

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytała Dyrektor Generalna KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych podczas konferencji „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 

 

Poleć znajomemu