Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 29 października 2018

List Prezydenta na uroczystej gali Polski Kompas 2018

  |   Gala Polski Kompas 2018 | Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera odczytał list Prezydenta (fot. Wojciech Dobrogojski / Fratria) Gala Polski Kompas 2018 | Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera odczytał list Prezydenta (fot. Fratria)

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystej gali

Polski Kompas 2018

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dobra okazja do spojrzenia w przeszłość, ale także do namysłu nad przyszłością –  nad tym,  dokąd zmierzamy. Ta refleksja dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia, także gospodarki. Dlatego cieszę się, że Redakcja „Gazety Bankowej”, która co roku publikuje kompleksowy raport o stanie naszej przedsiębiorczości pod sugestywnym tytułem „Polski Kompas”, tym razem postanowiła dokonać przeglądu historii gospodarczej Polski w całym ostatnim stuleciu.

 

To historia równie ciekawa, co pouczająca. Historia sukcesów, ale i zmagań z problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zaczyna się ona w roku 1918 odrodzeniem niepodległej Rzeczypospolitej, przez 123 lata podzielonej zaborczymi granicami, które blokowały nie tylko przepływ osób, ale także towarów i kapitału. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości nie brakowało w Polsce ludzi przedsiębiorczych, którzy byli jednocześnie gorliwymi patriotami. To im w dużej mierze wolna Ojczyzna zawdzięczała impuls do ekonomicznego rozwoju. Jednak budowa podstaw gospodarczych i spójnego rynku wymagała też wielu starań ze strony państwa, od stworzenia nowych ram prawnych po mądrą politykę inwestycyjną.

 

Sukcesy gospodarcze II Rzeczypospolitej były w dużej mierze stymulowane rządowymi inwestycjami. Wielkie projekty, jak budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego czy portu w Gdyni, generowały wzrost i pozytywnie wpływały na  koniunkturę. W grudniu 1938 roku Eugeniusz Kwiatkowski – ówczesny minister skarbu i wicepremier do spraw gospodarczych – przedstawił piętnastoletni plan rozwoju gospodarczego Polski, kontynuację zakończonego sukcesem planu czteroletniego. W swoim exposé Eugeniusz Kwiatkowski zastrzegł, że jest to jedynie linia programowa, bo „życie jest bardziej skomplikowane od wszelkich wypracowań na dalszą metę”. Z pewnością nie przewidywał, że napisze ono dla Polski tak dramatyczny scenariusz jak niemiecka napaść i lata hitlerowskiej okupacji oraz komunistyczna dyktatura. Jego plan dla Polski nie miał szansy się ziścić, ale idea, którą nam pozostawił, jest wciąż aktualna. To myślenie o przyszłości i dostrzeganie sensu w dalekosiężnych projektach.

 

Dziś patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się, jaka będzie Polska w kolejnych dziesięcioleciach. Obecna kondycja polskiej gospodarki pozwala sądzić, że będzie to przyszłość pomyślna. Aby tak było, potrzebna jest jednak wizja i dobry plan działania na rzecz dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Zawierają się one w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która kładzie nacisk na: trwały wzrost gospodarczy, politykę społecznie wrażliwą i terytorialnie zrównoważoną, skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu.

 

Inspirowanie oraz wspieranie działań służących gospodarce jest również jednym z priorytetów mojej prezydentury. Ogromną wagę przywiązuję do nowego wątku polskiej polityki zagranicznej, jakim jest Inicjatywa Trójmorza, skoncentrowana na rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym w naszym regionie Europy. Istotny wkład w polskie przemiany wnosi powołana przeze mnie Narodowa Rada Rozwoju, która skupia licznych ekspertów – teoretyków i praktyków. Ich głos, podobnie jak głos moich doradców do spraw gospodarczych, jest niezwykle cenny. W Kancelarii Prezydenta RP realizowane są także projekty, których celem jest promocja osiągnięć młodych przedsiębiorców i wynalazców.

 

Szanowni Państwo! Ponieważ jednak – wedle słów Eugeniusza Kwiatkowskiego – życie wciąż weryfikuje nasze strategie i plany, konieczne jest uważne śledzenie i analizowanie sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Służą temu publikacje takie jak „Polski Kompas”. Dlatego chcę bardzo gorąco podziękować Redakcji „Gazety Bankowej” i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej serii, a zwłaszcza jej tomu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję za Państwa pracę włożoną w ten niezwykle wartościowy projekt, a wszystkich uczestników dzisiejszej gali bardzo serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu