Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 4 listopada 2018

List Prezydenta na uroczystym koncercie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w Archikatedrze lwowskiej

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystego koncertu z okazji setnej rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości

w Archikatedrze lwowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

 

 

 

Ekscelencjo Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowny Panie Konsulu Generalny,

Czcigodni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne,

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

 

Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeżywamy w atmosferze radości i wdzięczności. Cieszę się, że nasi Rodacy za wschodnią granicą w tym szczególnym roku spotykają się w jednym z najstarszych kościołów Lwowa, aby podczas uroczystego koncertu, słuchając Mszy F-dur Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, wspólnie przeżywać tak radosny dla całej polskiej społeczności czas.

 

Ten wyjątkowy jubileusz przypomina nam o tym, jak Polacy walczyli o odrodzenie wolnej Rzeczypospolitej, jak bronili jej granic i dążyli do odbudowy niezależnego państwa. Sto lat temu spełniły się wolnościowe marzenia kilku pokoleń – nieugiętą wolą całego narodu wskrzesiliśmy do życia suwerenne państwo, pokonując fatum historii.

 

Dzisiejszy koncert niesie w sobie ważne przesłanie – pokazuje bardzo wymownie, jak wielką rolę w historii naszego narodu pełni kultura. To w niej odnajdowaliśmy umocnienie i nadzieję w chwilach dramatycznych, kiedy byliśmy pozbawieni własnego państwa i poddani ciężkim dziejowym próbom. To kultura, stanowiąc ostoję polskości, pozwoliła Polakom przetrwać, dawała poczucie tożsamości, dumę i siłę. To dzieła wybitnych polskich twórców na równi z powstaniami przekonywały o prawie Polski do wolności.

 

Wiem, jak doniosłe jest to wydarzenie w życiu Polaków mieszkających na ukraińskiej ziemi, dlatego chciałbym podziękować Ekscelencji Arcybiskupowi Metropolicie Lwowskiemu Mieczysławowi Mokrzyckiemu oraz Prezesowi Instytutu Promocji Kultury Polskiej Panu Przemysławowi Firkowi za starania, dzięki którym została przygotowana ta wyjątkowa uroczystość.

 

Życzę Wszystkim Państwu głębokich artystycznych przeżyć podczas dzisiejszego koncertu. Niech muzyka trafi wprost do Państwa serc, napełniając je dumą i radością z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Niech żyje Niepodległa!

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz

Poleć znajomemu