przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 6 listopada 2018

List Prezydenta z okazji 10-lecia powołania Rzecznika Praw Pacjenta

  |   Minister Dera na konferencji jubileuszowej „Naszym głosem jest pacjent – doświadczenia i wyzwania Rzecznika Praw Pacjenta” z okazji 10-lecia powołania Rzecznika Praw Pacjenta Minister Dera na konferencji jubileuszowej „Naszym głosem jest pacjent – doświadczenia i wyzwania Rzecznika Praw Pacjenta” z okazji 10-lecia powołania Rzecznika Praw Pacjenta Minister Dera na konferencji jubileuszowej „Naszym głosem jest pacjent – doświadczenia i wyzwania Rzecznika Praw Pacjenta” z okazji 10-lecia powołania Rzecznika Praw Pacjenta

Organizatorzy i Uczestnicy konferencji jubileuszowej

„Naszym głosem jest pacjent –

doświadczenia i wyzwania Rzecznika Praw Pacjenta”

z okazji

10-lecia powołania Rzecznika Praw Pacjenta

 

Szanowni Państwo!

 

Prawo do ochrony zdrowia to jedno z powszechnych praw socjalnych zagwarantowanych w Konstytucji. Jest to zarazem jedno z tych praw, którego nie wystarczy przestrzegać i egzekwować, ale które państwo musi zapewnić. Służy temu system ochrony zdrowia, z którym każdy Polak ma w różnym stopniu do czynienia wielokrotnie w ciągu całego życia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie każdemu obywatelowi równego dostępu do diagnostyki
i leczenia, pełnej informacji o stanie zdrowia czy wszechstronnej opieki.

 

Tą problematyką zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta, instytucja powołana ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku, która reguluje kwestię praw pacjenta, ustanawiając zarazem Rzecznika w celu ich ochrony. Warto w tym miejscu przypomnieć, że powołanie Rzecznika Praw Pacjenta było wyjściem naprzeciw inicjatywie obywatelskiej. O tym, jak bardzo potrzebny jest to urząd, świadczy liczba zgłoszeń, które co roku wpływają do Rzecznika. Z satysfakcją odnotowałem fakt, że w ubiegłym roku liczba ta nieznacznie spadła, co może świadczyć o pozytywnych przemianach w polskiej służbie zdrowia. Sądzę jednak, że Rzecznik Praw Pacjenta zawsze będzie potrzebny, bo o zdrowie Polaków zawsze można dbać skuteczniej i lepiej.

 

Nie sposób też pominąć wkładu Rzecznika w edukację prozdrowotną, a zwłaszcza w informowanie o prawach i obowiązkach pacjenta, o zasadach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, o dostępności usług medycznych. Jest rzeczą niezwykle cenną, że instytucja Rzecznika, reprezentując pacjentów i egzekwując ich prawa, jest zarazem organem wspierającym polską służbę zdrowia. To bardzo ważne, bo skuteczność systemu ochrony zdrowia zależy nie tylko od przeznaczonych na ten cel środków, ale także od jego sprawnego działania, w tym od przepływu informacji.

 

Na ręce Rzecznika Praw Pacjenta, Pana Bartłomieja Chmielowca, pragnę złożyć wyrazy uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w ochronę praw pacjenta w Polsce. Państwa praca przyczynia się w znaczący sposób do tego, że o Polsce możemy mówić jako o kraju nowoczesnym, sprawiedliwym i solidarnym. Pragnę zapewnić, że kwestia praw pacjenta jest także przedmiotem mojego żywego zainteresowania jako Prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego niezmiernie cenię sobie fakt, że wśród członków sekcji „Ochrona zdrowia” w powołanej przeze mnie Narodowej Radzie Rozwoju jest również przedstawiciel organizacji pacjentów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji i gratuluję wszystkim uhonorowanym za zasługi dla ochrony praw pacjenta. Dziękuję za Państwa wysiłki na rzecz lepszego dostępu Polaków do ochrony zdrowia i opieki medycznej. Cieszę się, że tak wiele osób wciąż angażuje się w tę jakże ważną dziedzinę naszego życia, a organizacje pacjentów we współpracy z Rzecznikiem nie ustają w działaniach służących podnoszeniu jakości usług zdrowotnych w naszym kraju.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.