Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 13 grudnia 2015

List w 34. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości

związanych z 34. rocznicą

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka

 

Szanowni Państwo!
 

Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu. Jestem tu dzisiaj z Państwem sercem i myślami. Wraz z Państwem oddaję hołd wszystkim ofiarom wprowadzonego przed trzydziestoma czterema laty stanu wojennego w Polsce. Wszystkim, którzy działając na rzecz niepodległości kraju, zapłacili za to wysoką cenę pozbawienia wolności. Tym, którzy narażali swoje życie, zdrowie, spokój swoich rodzin i domów. Wiem, że takich osób było bardzo wiele, że w całym kraju były to tysiące działaczy opozycji demokratycznej i Solidarności.

 

Trzynastego grudnia 1981 roku podeptano godność naszego narodu, zniweczono jego wielkie nadzieje rozbudzone przez pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, Sierpień 1980 roku oraz powstanie Solidarności. Nadzieje na demokrację, poszanowanie praw obywatelskich i godne życie. Wielomilionowy ruch społeczny, który rzucił wyzwanie komunistycznemu totalitaryzmowi, musiał zejść do podziemia. Ogromny kapitał społeczny, jaki zaczął tworzyć się dzięki Solidarności, szybko stopniał. W świat ruszyła kolejna fala emigrantów. Rozpoczął się czas nasilonych represji, których ofiarą padła część najbardziej zdeterminowanych oponentów ówczesnej władzy.

 

Stan wojenny był tragedią w wymiarze ogólnonarodowym, ale zaciążył też bardzo na losach konkretnych osób, rodzin, wspólnot lokalnych, zakładów pracy. Szczególnie trudne chwile przeżywali internowani oraz ich bliscy. Białołęka Dworska, Gołdap, Jaworze, Strzebielinek, Strzelce Opolskie, Wronki oraz nazwy innych miejscowości, w których utworzono ośrodki odosobnienia dla internowanych, u wielu z nas wciąż wzbudzają gorzkie wspomnienia z tamtego okresu. Z niepokojem nasłuchiwano wtedy wieści o dalszym losie tych, których władze komunistyczne uważały za swoich niebezpiecznych przeciwników, zaś Polacy pragnący prawdziwej wolności i sprawiedliwości — za bohaterów.

 

Jest dla mnie zaszczytem, że w imieniu Rzeczypospolitej mogę dzisiaj gorąco podziękować wszystkim, którzy w tamtych dniach mężnie i z godnością ponosili konsekwencje swojej działalności opozycyjnej. Państwa dzisiejsze spotkanie ma wymiar szczególny, przypada bowiem w roku, w którym obchodzimy 35. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność". Także obecnie, w Polsce wolnej i suwerennej, etos Solidarności jest nam bardzo potrzebny. Przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

  
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu