Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 11 listopada 2018

List Prezydenta z okazji odsłonięcia pomnika Ignacego Daszyńskiego

Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta RP podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości odsłonięcia pomnika
Ignacego Daszyńskiego
w Warszawie

 


Szanowni Państwo!

 

Wspólnie ze zgromadzonymi na tej uroczystości i wszystkimi, którym drogie jest polskie niepodległościowe dziedzictwo, skłaniam głowę przed patriotycznymi zasługami Ignacego Daszyńskiego. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję inicjatorom oraz twórcom odsłanianego dziś pomnika. Ignacy Daszyński, wybitna postać naszej historii, to jeden z ojców odzyskanej w roku 1918 niepodległości. Jego upamiętnienie przy Trakcie Królewskim – reprezentacyjnej osi Warszawy, gdzie skupia się tak wiele symboli wyrażających nasze dzieje i tożsamość – jest gestem wielkiej wdzięczności Polaków.

 

Zobacz także: W Warszawie odsłonięto pomnik Ignacego Daszyńskiego Składamy hołd tej wspaniałej postaci – niestrudzonemu działaczowi na rzecz polskiej wolności i sprawiedliwości społecznej, premierowi rządu lubelskiego, marszałkowi Sejmu odrodzonej Rzeczypospolitej. Niemal równolegle z tą uroczystością będę miał zaszczyt uhonorować pośmiertnie Orderem Orła Białego wielkie osobistości z pokolenia twórców Niepodległej, zasłużone dla chwały, dobra i pożytku naszej Ojczyzny. Wśród tych 25 znakomitych postaci jest również Ignacy Daszyński.

 

Cieszę się, że Jego pomnik staje dzisiaj w prestiżowym miejscu stolicy, niedaleko pomników marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa.

 

Brakowało dotąd tego właśnie upamiętnienia, aby oddać cześć wszystkim głównym budowniczym dzieła wolności sprzed stu lat i wszystkim niepodległościowym nurtom. Ten brak sięga jeszcze okresu PRL, gdy z premedytacją rugowano z polskiej świadomości dorobek takich postaci jak Ignacy Daszyński i dokonania całej lewicy niepodległościowej. Wiemy jednak, że zasługują one na ogromny szacunek, niosą w sobie nowoczesną i ciągle zobowiązującą treść. Warto pamiętać, że w naszych dziejach walka o wolność Ojczyzny bardzo często łączyła się z walką o sprawiedliwe relacje społeczne, o godność świata pracy i prawa pracownicze. To ważny składnik polskiego patriotyzmu i zaangażowanej obywatelskości.

 

Takie właśnie idee przyświecały Tymczasowemu Rządowi Ludowemu Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, który został utworzony sto lat temu, 7 listopada 1918 roku w Lublinie. Był on pierwszym rodzimym rządem powołanym dla ustanowienia jednolitej władzy na całym obszarze odradzającego się państwa polskiego. Rządem demokratycznym, wyznającym republikańską równość obywateli, deklarującym radykalne reformy społeczne – i zarazem głęboko przywiązanym do idei polskiej niepodległości. Wiele z wniesionych przez niego postulatów wyznaczyło zasady ustrojowe odrodzonej Rzeczypospolitej, wyróżniając pozytywnie Polskę na tle europejskim. Sam zaś Ignacy Daszyński dał wówczas wspaniały dowód, że dobro wspólne stawia ponad własne ambicje polityczne, ustępując ze stanowiska premiera, gdy okazało się, że jego osoba może być przeszkodą w zawarciu szerszego porozumienia stronnictw politycznych i zbudowaniu jedności narodowej.

 

W polskiej historii to jeden z najpiękniejszych przykładów odpowiedzialności i szlachetności w życiu publicznym. Kierowanie się dobrem Ojczyny i myślenie w kategoriach wspólnoty, podobnie jak całe przesłanie patriotycznej służby Ignacego Daszyńskiego, stanowi dziś dla nas wielką inspirację.

 

Łączę się z Państwem w kręgu pamięci i dumy z dokonań naszego wielkiego Rodaka. Składam wyrazy uznania dla inicjatywy stworzenia Jego pomnika. Proszę przyjąć moje pozdrowienia i życzenia pomyślności w pracy dla Polski.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

List odczytał minister Wojciech Kolarski.


 

Poleć znajomemu