Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 listopada 2018

List Prezydenta z okazji wręczenia nagród XI edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku”

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości wręczenia nagród
w XI edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku”
o Nagrodę im. Oskara Haleckiego


 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Jedenasta edycja Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego zbiega się z obchodami wyjątkowej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wspaniały jubileusz świętujemy z radością i dumą, z wdzięcznością i czcią wobec tych, którzy także dla nas, potomnych, na ołtarzu wolności składali swoją pracę, twórczość, walkę i cierpienia. Obchody te są również czasem refleksji nad tak fundamentalnymi pojęciami jak suwerenność państwowa, tożsamość narodowa oraz pamięć historyczna.

 

Zaangażowanie wielu różnych środowisk w uhonorowanie tej ważnej rocznicy ujawniło pewien paradoks. Oto w momencie, gdy odeszli już ostatni naoczni świadkowie narodzin II Rzeczypospolitej, gdy okres ten w sposób symboliczny i definitywny przeszedł do historii, pojawiła się nowa, potężna fala zainteresowania nim. Zwiększyła ona – i tak już wysokie –zapotrzebowanie na publikacje przybliżające dzieje najnowsze naszej Ojczyzny. Bardzo się cieszę, że naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą autorzy znakomitych popularnych i stricte naukowych książek historycznych – w tym laureaci i nominowani do Nagrody imienia Oskara Haleckiego.

 

Gorąco dziękuję za tę niezastąpioną pracę i doceniam jej wagę. Sądzę, że rosnąca wiedza historyczna szerokich kręgów społeczeństwa polskiego w dłuższej perspektywie nie może pozostać bez wpływu na jakość i oddziaływanie naszej obywatelskiej debaty. Więcej nawet, ma ona szansę wzmocnić żywy patriotyzm i samoidentyfikację Polaków jako spadkobierców przebogatej i fascynującej spuścizny blisko jedenastu wieków naszej historii. Zaznaczam ten aspekt szczególnie mocno, zważywszy na kluczową rolę, jaką edukacja historyczna odegrała w okresie zaborów oraz w dobie zniewolenia komunistycznego. Sądzę, że do symboli odzyskanej niepodległości – obok legionowego orzełka i szabli komendanta Piłsudskiego, obok błękitnego munduru hallerczyków oraz podpisów Dmowskiego i Paderewskiego pod traktatem wersalskim – należy również polska książka, a w szczególności książka o tematyce historycznej. Książka, którą nierzadko wydawano w ukryciu, przekazywano sobie z rąk do rąk, czytano pod strzechami i na salonach. Książka witana przez rodaków na obczyźnie jako swoisty relikwiarz polskości, niosąca otuchę więźniom i zesłańcom, obecna w tornistrach uczniów i plecakach żołnierzy, będąca natchnieniem narodowych malarzy, poetów i powieściopisarzy. Książka uświadamiająca czytelnikowi, do jak wyjątkowej wspólnoty należy i jak wiele jej zawdzięcza, ukazująca przykłady tego, jak realnie przyczynić się do trwałości tej wspólnoty, jej pomyślności i chwały.

 

Gratulując tegorocznym laureatom Konkursu „Książka Historyczna Roku”, wyrażam też uznanie jego organizatorom, jurorom oraz wszystkim autorom, którzy, nawiązując do wielowiekowych tradycji rodzimego piśmiennictwa historycznego, wnoszą swój wkład w budowę wielkiego gmachu polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Niech również nadchodzący rok obfituje w nowe, frapujące, budzące szeroki oddźwięk publikacje o tematyce historycznej. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz.

 

Poleć znajomemu