Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 22 listopada 2018

List Prezydenta z okazji uroczystości barbórkowych Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości barbórkowych

Wyższego Urzędu Górniczego

w Katowicach

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego,

okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystościach barbórkowych Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Z tej okazji przesyłam gratulacje i słowa uznania dla kadry zarządzającej i wszystkich pracowników polskiego nadzoru górniczego. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu trudnych i odpowiedzialnych zadań na rzecz tysięcy osób zatrudnionych w polskim przemyśle wydobywczym oraz ich rodzin. Osobne wyrazy szacunku kieruję do osób, które otrzymują dzisiaj Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. Niech zaszczytne odznaczenia państwowe będą podziękowaniem za Państwa osiągnięcia i dorobek oraz źródłem osobistej satysfakcji i dumy bliskich.

 

Zobacz także: Odznaczenia dla pracowników Wyższego Urzędu Górniczego Jubileusz stulecia odzyskania przez nasz naród własnego suwerennego państwa, który obecnie świętujemy, wiąże się także z początkami Wyższego Urzędu Górniczego. Został on powołany w roku 1922, wkrótce po objęciu przez niepodległą Rzeczpospolitą władzy na Górnym Śląsku. Stało się to możliwe dzięki trzem bohaterskim zrywom, dla uczczenia których Sejm ustanowił rok 2019 – Rokiem Powstań Śląskich. Ufam, że będzie to okazja do złożenia hołdu wszystkim osobom zasłużonym w zmaganiach o prawo przynależności tych ziem do odrodzonej wolnej Ojczyzny. Pamięć o poświęceniu pokoleń Ślązaków dla ocalenia polskości Śląska pozostaje trwałym fundamentem dziedzictwa narodowego i tożsamości regionalnej.

 

Dzisiejsze uroczystości są również wyrazem przywiązania do dostojnej tradycji, którą górnicy pielęgnują od wieków. Barbórka to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów, wyrażających szacunek dla ludzkiego wysiłku i jego owoców. Etos wytrwałej, rzetelnej pracy zajmuje szczególne miejsce w mentalności mieszkańców Śląska. Cieszę się, że tradycje barbórkowe zostały niedawno uhonorowane wpisaniem na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jestem bowiem przekonany, że zasługują one na ochronę, zachowanie i przekazanie kolejnym generacjom.

 

Górnictwo to jednak znacznie więcej niż bogate tradycje, trwale wpisane w nasze dzieje ojczyste. Górnictwo to nie historia, lecz także teraźniejszość. Chcę dziś podkreślić, że przemysł wydobywczy i energetyka oparta na węglu są i w dającej się przewidzieć perspektywie pozostaną fundamentem bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego naszego kraju.

 

Węgiel to źródło istotnych wartości społecznych, ekonomicznych i cywilizacyjnych, to obecnie także czyste technologie. Duże nadzieje i oczekiwania wiąże się z takimi projektami, jak zaawansowana technologicznie produkcja wodoru czy syngazu z węgla. Jeśli nie pozostaną na poziomie projektów pilotażowych, lecz wkrótce osiągną bardziej masowy charakter, mogą one odegrać ważne role z punktu widzenia całościowej wizji bezpieczeństwa energetycznego Polski i utrzymania wysokiej konkurencyjności gospodarki narodowej.

 

W tym kontekście wyjątkowego znaczenia nabiera zbliżająca się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Odbędzie się ona w grudniu w Strefie Kultury na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Trudno nie dostrzec w tym świadectwa czasów: z jednej strony – to efekt polskiej dobrej transformacji, a z drugiej – symbol budowania nowoczesnej Niepodległej, stawiającej na rozwój i postęp w oparciu o dziedzictwo i tradycję.

 

Ten właśnie polski model ekonomii urzeczywistnia górnictwo, za co z okazji obecnego święta chcę Państwu podziękować. Z serca życzę wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanej na co dzień niezwykle ważnej służby. Niechaj Państwa praca przyczynia się do wspólnej pomyślności Państwa rodzin i małej ojczyzny, a zarazem całego narodu i naszej wolnej Rzeczypospolitej. Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Błażej Spychalski.  

Poleć znajomemu