Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 listopada 2018

Życzenia od Pary Prezydenckiej dla Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. rocznicy urodzin

  |   Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego Min. Wojciech Kolarski reprezentował Prezydenta RP na koncercie w dniu 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego

Pan

Profesor Krzysztof Penderecki

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Profesorze - Drogi Jubilacie!

 

Z okazji 85. rocznicy urodzin życzymy Panu niesłabnących sił ducha i ciała, pomyślnej realizacji wszelkich zamierzeń artystycznych, aktywnej i owocnej obecności w życiu kulturalnym Polski

i świata oraz satysfakcji z Pańskich sukcesów twórczych i pedagogicznych – już dzisiaj stanowiących osobny, szczególnie ważny rozdział w dziejach polskiej muzyki.

 

Stulecie odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej jako państwa na wskroś nowoczesnego, a przecież mocno zakorzenionego w swojej historii, przypomina, jak twórczą i inspirującą siłą jest dialog między tradycją a nowatorstwem. Ciągłość przekazu wartości, które tworzą z nas wspólnotę, warto łączyć ze swobodnym poszukiwaniem nowych dróg rozwoju i ekspresji. Wyjątkowym tego przykładem są Pańskie utwory. Nawiązujące do centralnych wątków tożsamości polskiej i europejskiej, porównywane z najświetniejszymi dokonaniami kompozytorskimi minionych epok – otwierają jednak zupełnie nowe perspektywy tworzenia, wykonywania i odbioru muzyki. Nosząc piętno Pańskiej oryginalnej osobowości artystycznej, z upływem lat zyskały rangę doświadczenia pokoleniowego oraz miano nowego, zaskakującego oblicza tego samego, niezmiennego od wieków ducha polskiej wolności.

 

Z tym większą radością przyjęliśmy wiadomość o muzycznej uczcie, jaką jest kolejny Festiwal Krzysztofa Pendereckiego. Pragniemy przekazać wyrazy uznania Pańskiej Małżonce oraz wszystkim, którzy przygotowali to wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Cieszymy się, że Pana muzyka, obecna w prestiżowych salach koncertowych całego świata, stale rozbrzmiewa także tu, w naszej Ojczyźnie. Niech tegoroczny festiwal Pana imienia oraz najwyższej klasy wykonania dzieł tej miary, co „Powiało na mnie morze snów… Pieśni zadumy i nostalgii”, „Credo”, „Dies illa” czy „Polonez dla Niepodległej” zapiszą się w pamięci słuchaczy jako podróż w świat dźwięków, za pomocą których wyraża Pan niezwykłe bogactwo treści – także tych, które wymykają się opisom filozofów i poetów.

 

Raz jeszcze prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych urodzinowych życzeń. Na Pana ręce składamy także podziękowania dla znakomitych festiwalowych wykonawców i organizatorów dobiegającego dzisiaj końca muzycznego święta – a także pozdrowienia dla zgromadzonych w Teatrze Wielkim najwierniejszych miłośników Pana talentu.

 

 

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda 

 

Poleć znajomemu