Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 listopada 2018

Do uczestników obchodów 80. rocznicy zakończenia „operacji polskiej” NKWD

Warszawa, 23 listopada 2018 roku

 

Uczestnicy i Organizatorzy
obchodów 80. rocznicy zakończenia
„operacji polskiej” NKWD 1937–1938
Chmielnicki, Ukraina

 

 


Łączę się z Państwem we wspólnocie bolesnej zadumy, modlitwy i pamięci o Ofiarach „operacji polskiej” NKWD, przeprowadzonej 80 lat temu. To jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii naszego narodu w XX wieku. Operacja ta stanowiła ludobójczy akt terroru państwowego, wymierzony w Polaków żyjących w Związku Sowieckim. Pozostaje ona – jak wiele innych zbrodni komunistycznych – niemilknącym oskarżeniem wobec totalitarnej ideologii, wobec bestialskich decydentów i oprawców. Jesteśmy dziś depozytariuszami tego dobiegającego z tragicznej przeszłości wołania o prawdę, sprawiedliwość i pamięć. Odsłonięcie przed światem zbrodni komunizmu w całym ich wstrząsającym ogromie – to nasz wspólny obowiązek, służący wyciąganiu wniosków z historii i budowaniu pomyślnej przyszłości. Stalinowskie represje w ramach „operacji polskiej” z lat 1937–1938 dotknęły jedną czwartą wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących w Związku Sowieckim.


Narodowość polska była wówczas jedynym i wystarczającym powodem aresztowania, prześladowań i tortur, jakże często kończących się egzekucją wykonaną bez sądu, na podstawie tylko decyzji administracyjnej. W ten sposób zamordowanych zostało ponad 111 tysięcy osób. Około 30 tysięcy trafiło do łagrów, około 100 tysięcy deportowano. Zabijano przede wszystkim młodych lub w sile wieku polskich mężczyzn. Niemal całkowitej eksterminacji zostali poddani przebywający w Związku Sowieckim polscy kapłani katoliccy. Była to ludobójcza czystka etniczna, której rozmiary i okrucieństwo miały swoje źródła w obsesyjnej nienawiści do Polski i polskości, rozumianych przez stalinizm jako zagrożenie dla ekspansji sowieckiego komunizmu.

Dziesiątki tysięcy Ofiar „operacji polskiej” pochodziły stąd, z tego obszaru Ukrainy.


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętającej o prześladowanych rodakach, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim organizatorom i uczestnikom odbywających się tu rocznicowych uroczystości i przedsięwzięć upamiętniających tamte tragiczne wydarzenia. Dziękuję służbom konsularnym i przedstawicielom społeczności polskiej, dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej i współpracującym instytucjom ukraińskim. Partnerstwo polsko-ukraińskie w odkrywaniu, badaniu i nagłaśnianiu zbrodni komunistycznych to ważny element współdziałania naszych państw i narodów.

 

Związek Sowiecki był miejscem martyrologii i zagłady wielu milionów ludzi. Straszliwe doświadczenia o szczególnie wielkiej skali stały się udziałem narodu ukraińskiego. Właśnie w tych dniach w Kijowie odbywają się uroczystości z okazji 85. rocznicy Wielkiego Głodu. Wywołany z premedytacją przez sowieckie władze Hołodomor stanowił ludobójczy akt eksterminacji wsi ukraińskiej, sprzeciwiającej się przymusowej kolektywizacji i niszczącym ludzką godność regułom komunistycznego systemu. Było to jedno z najmroczniejszych wydarzeń ubiegłego stulecia. Tego strasznego zła nigdy nie wolno zapomnieć ani zrelatywizować jego wagi.

 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim zgromadzonym na obchodach 80. rocznicy zakończenia „operacji polskiej” NKWD. Razem z Państwem składam hołd pamięci Ofiar. Proszę przyjąć życzenia pomyślności w dziełach służących odsłanianiu prawdy i upamiętnianiu dramatycznej historii.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent RP Andrzej Duda

 

Podczas uroczystości list odczytał Tadeusz Deszkiewicz – Doradca Prezydenta RP

 

Poleć znajomemu