przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 26 listopada 2018

List Prezydenta z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP

  |   Uroczysta Gala z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce Uroczysta Gala z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce Uroczysta Gala z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce Uroczysta Gala z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce Uroczysta Gala z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce Minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy Minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy Uroczysta Gala z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce

Organizatorzy i Uczestnicy

Uroczystej Gali Jubileuszowej
z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP
i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce


Szanowni Państwo!

 

Przed stu laty, po stu dwudziestu trzech latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Było to spełnienie marzeń kilku pokoleń Polaków, ale też wielkie wyzwanie dla całego społeczeństwa. Przed twórcami odrodzonej Rzeczypospolitej stało wiele zadań, wśród których szczególne miejsce zajmowało stworzenie warunków i podstaw do rozwoju polskiej gospodarki. Już w czasach zaborów polscy naukowcy i inżynierowie dokonywali ważnych odkryć i wynalazków oraz opracowywali nowe technologie, często z myślą o przyszłej niepodległości. Dlatego powołanie Urzędu Patentowego było ważnym krokiem na drodze do ochrony dorobku intelektualnego polskich inżynierów i wynalazców. Z kolei przystąpienie Polski w roku 1919 do Konwencji paryskiej włączyło nasz kraj do wspólnoty państw dbających o ochronę własności przemysłowej.

 

Od tego czasu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie dba o zapewnienie prawa własności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Choć należą one do wartości niematerialnych, stanowią istotną część naszego potencjału ekonomicznego. Wynalazczość jest podstawą innowacyjnej gospodarki, a rejestrowanie nowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych jest wyznacznikiem kreatywności i przedsiębiorczości.

 

Wspominając ostatnich sto lat naszej historii, myślimy o Polsce przyszłości, o Polsce kolejnego stulecia. W obliczu dokonujących się przemian cywilizacyjnych ochrona własności przemysłowej jest sprawą niezwykle ważną. Jako kraj dysponujemy potencjałem, który pozwala nam z nadzieją i optymizmem myśleć o przyszłości. W Polsce nie brak ludzi kreatywnych, zdolnych i znakomicie wykształconych, którzy dokonują odkryć, tworzą wynalazki i budują silne marki. Mogłem się o tym wielokrotnie przekonać, spotykając się z polskimi naukowcami, inżynierami i przedsiębiorcami, między innymi podczas konferencji z cyklu „Startupy w Pałacu” i „Technologie przyszłości”. Naszym zadaniem jako państwa jest zapewnienie jak najlepszych warunków do wdrażania wynalazków i rozwoju przedsiębiorczości. Polskie innowacje powinny w jak największym stopniu budować polską gospodarkę.

 

Dlatego tak ważne jest tworzenie ekosystemu innowacyjności, w którym niezwykle istotną rolę odgrywa ochrona własności przemysłowej. Chodzi tu zarówno o skuteczne mechanizmy prawne, jak i o świadomość społeczną w tym zakresie. Dlatego cieszę się, że Urząd Patentowy, prowadząc działalność edukacyjną, skutecznie upowszechnia wiedzę o ochronie patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

 

Gratulując pięknego jubileuszu stulecia działalności, dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za wytrwałą służbę na rzecz ochrony własności przemysłowej. Życzę Państwu satysfakcji z tej niezwykle ważnej i odpowiedzialnej pracy. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości bardzo serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera. 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.