Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 27 listopada 2018

List z okazji stulecia Straży Ochrony Kolei


Warszawa, 27 listopada 2018 roku

 

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości z okazji
stulecia Straży Ochrony Kolei
w Warszawie


Szanowny Panie Komendancie Główny!
Szanowni Byli i Obecni Funkcjonariusze i Pracownicy Straży Ochrony Kolei!
Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

 

Z okazji jubileuszu stulecia Straży Ochrony Kolei proszę Państwa o przyjęcie gratulacji i najserdeczniejszych pozdrowień. Życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pełnienia ważnej i odpowiedzialnej misji na rzecz naszego państwa i jego obywateli. Niech po spokojnej, owocnej służbie i pracy zawsze cieszą się Państwo szczęściem, pomyślnością i dostatkiem w gronie Państwa rodzin i bliskich.

 

Tegoroczne wielkie święto wolności, setna rocznica powrotu suwerennej Rzeczypospolitej na polityczną mapę Europy, ma dla Państwa wymiar szczególny. To znamienne, że formacja, której doświadczenia i tradycje dziedziczy dzisiaj Straż Ochrony Kolei, powołana została już w pierwszych tygodniach polskiej niepodległości. Stało się tak, ponieważ tak u początku
XX wieku rola kolei jaką tworzyła infrastruktura transportowa naszego państwa, tak i dzisiaj ma wielkie znaczenie.

 

Zarówno wtedy, jak i obecnie, spokój podróżujących oraz bezpieczeństwo ładunków składano w dobre ręce, pod opiekę wyszkolonych, zmotywowanych strażników kolejowych. Przejazdy osobowe, krajowy i transgraniczny przewóz strategicznych surowców, paliw, żywności, a także sprawne funkcjonowanie kolei jako elementu systemu obronności państwa wciąż ma w swojej pieczy wyspecjalizowana służba o szerokich kompetencjach – grono doświadczonych, sumiennych i oddanych swojej pracy profesjonalistów. Choć trudno porównać ilość i jakość wyzwań, przed którymi Straż stawała przed stu laty i dzisiaj, jedno nie ulega wątpliwości. Specyfika realizowanych zadań, wykorzystywane procedury, techniki operacyjne i wyposażenie, a także prawne i technologiczne wymogi krajowej oraz ponadnarodowej współpracy z innymi służbami i organami władz państwowych – wszystko to sprawia, że Straż Ochrony Kolei jest formacją w istotnym zakresie współodpowiedzialną za bezpieczeństwo wewnętrzne naszej Ojczyzny. Każdego dnia Państwa praca umacnia skuteczność, prestiż i powagę Rzeczypospolitej oraz podstawy jej gospodarczego rozwoju.

 

Dlatego też w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości składam Paniom i Panom szczególnie uroczyste wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowanie za ten trud.

 

Raz jeszcze proszę Państwa o przyjęcie najlepszych jubileuszowych życzeń i pozdrowień.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent RP Andrzej Duda

 

 

List  w imieniu Prezydenta RP  odczytał minister Błażej Spychalski.

Poleć znajomemu