Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 28 listopada 2018

List z okazji 100-lecia odrodzenia Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej

Warszawa, 28 listopada 2018 roku

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów

100-lecia odrodzenia Wojskowej Służby Zdrowia

Ministerstwa Obrony Narodowej

 

 

Panie Ministrze! Panie Generale! Pani Dyrektor!

Szanowni Pracownicy Wojskowej Służby Zdrowia!

Panie i Panowie!

 

Obchodzony jubileusz 100-lecia odrodzenia Wojskowej Służby Zdrowia jest okazją do dumy i radości, do wyrażenia wdzięczności lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i wszystkim pracownikom wojska, którzy na co dzień realizują wyjątkową misję ratowania zdrowia i życia ludzi.

 

Wojskowa służba zdrowia należy do najstarszych rodzajów służb w wojsku polskim. Opieka medyczna odgrywała na przestrzeni wieków wielką rolę zarówno w zapewnieniu ciągłości działań sił zbrojnych, jak i w podtrzymywaniu morale żołnierzy. Prawdziwą kolebką polskiej medycyny wojskowej, a z biegiem lat jednym z najważniejszych wojskowych ośrodków naukowo-badawczych i szkoleniowych, stał się Zamek Ujazdowski w Warszawie, przeznaczony na te cele przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wraz z odzyskaną sto lat temu niepodległością, w Wojsku Polskim odradzała się również wojskowa służba zdrowia. Najpierw pod postacią Wojskowej Rady Sanitarnej, przekształconej później w Wojskowy
Instytut Sanitarny. Były to pierwsze podmioty, które zdefiniowały rolę, miejsce i sposób kształcenia lekarzy wojskowych w II Rzeczypospolitej. Co istotne, lekarzy wojskowych uznano wówczas na równi ze wszystkimi innymi oficerami, co wpłynęło na powołanie oficerskiego korpusu wojskowo-lekarskiego, korzystającego w pełni z praw oficerów służby liniowej.

 

Znamienne w tym kontekście są słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stwierdził, że „lekarz wojskowy musi być oficerem, gdyż pracuje i styka się z żołnierzem na polu walki i jej bezpośrednich tyłach. Bez praw oficerskich nie mógłby wypełniać tam swych czynności”. Słowa te pozostają wciąż aktualne – wojskowy personel medyczny swoją codzienną służbą
dba o zdrowie żołnierza polskiego nie tylko w czasie kryzysu i działań bojowych, lecz także podczas pokoju.

 

Dzisiaj, w wolnej Polsce, z satysfakcją obserwuję zmieniającą się korzystnie wojskową służbę zdrowia, która z jednej strony jest ważnym filarem Sił Zbrojnych, z drugiej zaś wypełnia istotną rolę w systemie opieki zdrowotnej w naszym kraju. Jej jednostki dysponują wysokim potencjałem i są istotnym partnerem na rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce.
Lekarze wojskowi i cywilni posiadają łącznie ponad tysiąc czterysta akredytowanych miejsc specjalizacyjnych w ponad pięćdziesięciu dziedzinach medycyny. Liczba pracowników cywilnych, którzy wykonują zawody medyczne w jednostkach wojskowej służby zdrowia wynosi obecnie ponad osiem i pół tysiąca, zaś lekarzy wojskowych jest w służbie ponad siedmiuset.

 

Wdrażane najnowsze rozwiązania medyczne, szereg inwestycji służących wojsku z pewnością mogą budzić dumę. Osobiście w ubiegłym roku miałem przyjemność wziąć udział w otwarciu nowoczesnego Zakładu Radioterapii i Kliniki Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym – największej inwestycji w historii tego szpitala. Rok temu oddany został także
nowo wybudowany zintegrowany blok operacyjny w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, blok operacyjny w 107. Szpitalu Wojskowym w Wałczu, dokonano modernizacji w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Jestem przekonany, że jest to właściwy kierunek działań, który konsekwentnie należy utrzymać. Oczywiście, przed wojskową służbą zdrowia stoi też szereg wyzwań. Jednym z nich jest wprowadzenie zabezpieczenia medycznego do wszystkich brygad wojskowych. Właśnie w tym obszarze niezbędne jest zarówno personalne, jak i techniczne wsparcie w zakresie polowego sprzętu medycznego.

 

Szanowni Państwo!

 

Ratowanie życia jest ogromnym zobowiązaniem, a ludzie, którzy się tego podejmują zasługują na najwyższe uznanie. Wyrażam wielką wdzięczność wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska, którzy na co dzień dbają o rozwój wojskowej służby zdrowia. Wiem, że w wykonywanie swoich obowiązków wkładają Państwo całe serce i całą energię. Za Państwa profesjonalizm, ofiarność i poświęcenie w misjach, za codzienny trud i często nieprzespane noce, za wielką szlachetną pracę dla ratowania życia ludzkiego, całemu personelowi Wojskowej Służby Zdrowia serdecznie dziękuję. Gratuluję osobom dzisiaj odznaczanym i wyróżnionym. Życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Prezydent RP Andrzej Duda
 

 

List  w imieniu Prezydenta RP – odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

 

 

Poleć znajomemu