Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 28 listopada 2018

List Prezydenta RP do uczestników święta 100-lecia Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Warszawa, 28 listopada 2018 roku

 

 

Uczestnicy
Święta 100-lecia Marynarki Wojennej RP
w Gdyni

 

Szanowni Panowie Admirałowie!
Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie Marynarki Wojennej RP i Marynarze!
Szanowni Państwo!

 

Przed stu laty, w dwieście dziewięćdziesiątą pierwszą rocznicę bitwy pod Oliwą, rozkazem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 28 listopada 1918 roku, utworzona została Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej. Był to niezwykle doniosły akt wpisujący się w wydarzenia związane z odzyskaniem przez naszą Ojczyznę niepodległości. Na zaślubiny Polski z morzem i uzyskanie dostępu do Bałtyku trzeba było czekać do roku 1920, ale już wtedy dążenie, by Polska miała dostęp do wybrzeża, a biało-czerwona bandera była obecna zarówno na statkach handlowych, jak i na okrętach wojennych, było jednym z priorytetów władz odrodzonej Rzeczypospolitej.

 

Budowa Marynarki Wojennej, a także infrastruktury związanej z morzem i jego obroną, była jednym z największych i najbardziej spektakularnych przedsięwzięć odrodzonej Rzeczypospolitej. Dziś, po stu latach działań w czasie wojny i w czasie pokoju, Marynarka Wojenna strzeże polskiego wybrzeża i realizuje zadania sojusznicze w ramach NATO. Chcę dzisiaj powiedzieć, że z osiągnięć Marynarki Wojennej, z jej wierności zasadzie ciągłości, cierpliwości i tradycji możemy być dumni.

 

Dlatego w tym wyjątkowym dniu chcę podziękować za wysiłek, który wkładają Państwo w codzienną służbę, zarówno na okrętach, jak i w jednostkach brzegowych czy instytucjach dowódczych. Dziękuję za obronę wybrzeża i zadania realizowane na Bałtyku. Dziękuję za udział w międzynarodowych operacjach i ćwiczeniach. Dziękuję też za współpracę z innymi służbami i podmiotami, z którymi wspólnie dbają Państwo o realizację polskich interesów morskich.

 

W tym uroczystym dniu chcę podziękować także za to, że zachowują Państwo pamięć o marynarskich bohaterach i ich godnej naśladowania postawie. Szczególnym wyrazem tej pamięci było sprowadzenie do kraju szczątków admirała floty Józefa Unruga oraz Jego towarzyszy broni i podwładnych. Jest nim też utworzona na Oksywiu Kwatera Pamięci – morski panteon, którego powstanie pozwoli utrwalić zasługi tych, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny.

 

Myśląc o historii, nie sposób nie wspomnieć o obecnych planach rozwoju Marynarki Wojennej. Oczekuję, że niebawem zapadną decyzje dotyczące wzmocnienia jej potencjału. Będę jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych wspierał ich efektywną realizację. Wierzę, że podstawowym kryterium wyboru kierunków rozwoju sił morskich będzie przydatność z punktu widzenia zapewnienia Polsce bezpieczeństwa na morzu. Bezpieczeństwa, które jest niepodzielne, ale też wymagające. Modernizacja Marynarki Wojennej jest wymogiem teraźniejszości.

 

Wyrazy mojego najwyższego uznania kieruję do wszystkich marynarzy, którzy wykonują wzorowo swoje obowiązki i realizują powierzone zadania. Jestem dumny z postawy, jaką prezentują Państwo w codziennej służbie, w zachowywaniu tradycji i zwyczajów, w pięknym morskim ceremoniale.

 

Życzę Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej kolejnych stuleci pomyślnego rozwoju i służby. Obyśmy nie musieli nigdy – wzorem naszych przodków – bronić morskiej granicy zbrojnie. Jednocześnie chciałbym, aby wszyscy Polacy mieli świadomość i byli przekonani, że gotowość do takiej obrony musimy stale zachowywać, bez względu na okoliczności.

 

Życzę Panom Admirałom, Paniom i Panom oficerom, podoficerom, marynarzom i cywilnym pracownikom Marynarki Wojennej satysfakcji i dumy z pełnionej służby. Państwa rodzinom, bliskim, przyjaciołom życzę wszelkiej pomyślności i dziękuję za wsparcie i zrozumienie dla uwarunkowań, jakie niesie ze sobą służba Ojczyźnie. 

 

Marynarce Wojennej RP gratuluję wspaniałego jubileuszu 100-lecia i życzę marynarskiego szczęścia, satysfakcji oraz dumy z tego, że są Państwo spadkobiercami tak chlubnej tradycji.

 

Prezydent RP Andrzej Duda

 

 

List – w imieniu Prezydenta RP – odczytał podczas uroczystości w Gdyni gen. bryg. Jarosław Kraszewski z BBN.

Poleć znajomemu