Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 29 listopada 2018

Przesłanie Prezydenta na XXVII Targi Książki Historycznej

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości otwarcia

XXVII Targów Książki Historycznej

na Zamku Królewskim w Warszawie

                       

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na XXVII Targi Książki Historycznej. Spotykają się Państwo w szczególnym miejscu i wyjątkowym czasie. Targi już po raz dziesiąty odbywają się w spektakularnej przestrzeni Arkad Kubickiego, która tworzy efektowną scenerię dla jednego z najważniejszych cyklicznych wydarzeń na rynku wydawnictw naukowych i popularnonaukowych. Gratuluję organizatorom Targów oraz wszystkim autorom, oficynom i wystawcom. Utrzymujące się zainteresowanie literaturą dziejopisarską to Państwa niewątpliwa zasługa i sukces zasługujący na uznanie.

 

Zarazem obecne Targi Książki Historycznej odbywają się w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Bardzo się cieszę, że obchody jubileuszowe, które będą kontynuowane w następnych latach w związku z rocznicami przełomowych wydarzeń z dziejów odrodzenia, obrony i odbudowy suwerennego państwa polskiego, przybrały charakter powszechny. Uroczystości, urządzane oddolnie w całym kraju i poza granicami, przyczyniają się do ożywienia pamięci społeczności lokalnych i zwracają uwagę na regionalne tradycje, miejsca pamięci i przede wszystkim na wielu – niekiedy zapomnianych – bohaterów zmagań o wolną Polskę. Uważam to za ogromnie istotne świadectwo, dowodzące znaczenia dziejów ojczystych dla naszego narodu.

 

Wbrew przedwczesnym zapowiedziom końca historii i wyczerpania się zainteresowania przeszłością, po raz kolejny okazuje się, że nasi rodacy znają i chcą nadal zgłębiać swoje dziedzictwo. Jest ono bowiem ważne dla nas, współczesnych, jako źródło tożsamości narodowej i regionalnej, powód do dumy oraz inspiracja do działań na rzecz dobra wspólnego – dla pomyślności Polski i Polaków dziś i jutro.

 

Wszystko to sprawia, że uczeni, a także popularyzatorzy, przybliżający szerokim kręgom czytelników wiedzę o przeszłości, odgrywają dziś znaczącą rolę zarówno w polskim życiu intelektualnym, jak i w procesie formowania pamięci narodowej i postaw patriotycznych Polaków, zwłaszcza młodych. Dlatego sprawą olbrzymiej wagi jest dbałość o prawdę i rzetelność, a zarazem atrakcyjność publikacji historycznych. Tu zaś nie do przecenienia są werdykty kapituł uznanych i prestiżowych laurów, przyznawanych przez znawców przedmiotu, do których bez wątpienia należy Nagroda Klio, wręczana tradycyjnie podczas inauguracji Targów w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Już samo to miejsce wskazuje na godność i znaczenie pracy badawczej, podejmowanej przez laureatów i wyróżnionych. Chcę dziś serdecznie wszystkim Państwu pogratulować. Dziękuję za wybitne nagrodzone dzieła, za cały dorobek naukowy, za trud dydaktyczny oraz popularyzatorski. Dla uczonego nie ma większej satysfakcji niż odkrywanie rzeczy wcześniej nieznanych. Ale wielką radość sprawia także obserwowanie, jak owoce jego pracy przyciągają uwagę innych, otwierając przed nimi nowe fascynujące światy. Życzę Państwu, aby ten targowy weekend przyniósł wiele okazji do tego rodzaju przeżyć.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

Słowa listu odczytała Zofia Romaszewska Doradca Prezydenta RP. 

Poleć znajomemu