Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 1 grudnia 2018

List Prezydenta RP z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja

Uczestnicy uroczystości

z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja

w Toruniu

 

 

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!

Ekscelencje! Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodny Ojcze Dyrektorze!

Wielebni Ojcowie Redemptoryści! Czcigodni Kapłani, Zakonnicy i Siostry Zakonne!

Szanowni Państwo – Droga Rodzino Radia Maryja!

 

Z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja na ręce Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka składam najserdeczniejsze gratulacje, życzenia obfitego Bożego błogosławieństwa dla tego wyjątkowego dzieła oraz gorące podziękowania dla wszystkich, którzy od lat współtworzą je i wytrwale wspierają. Zobacz także: „Chcemy, żeby ludzie byli szczęśliwi po tych obchodach”

 

Każda rocznica ożywia wspomnienia, a jednocześnie sprawia, że wybiegamy myślą w przyszłość. Tegoroczny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniał nam okoliczności, w których nasi pradziadowie odnieśli ów bezprzykładny sukces oraz niełatwe początki odrodzonej Rzeczypospolitej. Zarazem podjęliśmy namysł nad tym, jak spuścizna Ojców Niepodległości kształtuje nasze myśli, słowa i czyny dzisiaj, w obliczu wyzwań stojących przed Polską nowego stulecia. W tym szczególnym kontekście historycznym kolejny jubileusz Radia Maryja jest sposobnością, aby przypomnieć zmagania, które musieli niegdyś toczyć jego założyciele, entuzjazm i wsparcie najpierw tysięcy, a później milionów słuchaczy w Polsce
i na całym świecie, a następnie wzrost tej unikalnej w skali Europy oddolnej inicjatywy społecznej. To okazja, aby raz jeszcze z należnym szacunkiem i podziwem wskazać na pozytywną, twórczą siłę, jaką jest pragnienie prawdy, sprawiedliwości, wiary i nadziei, poszanowanie ludzkiej i obywatelskiej godności każdego z nas oraz wola odnalezienia się w autentycznej, solidarnej wspólnocie ufundowanej na nieprzemijających wartościach chrześcijańskich i patriotycznych.

 

Siła ta znalazła swój wyraz w rozgłośni, która jest nie tylko słuchana, ale też sama słucha swoich odbiorców; w radiu, które zawsze było i jest przestrzenią otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary i polskich patriotów, forum wspólnej modlitwy oraz płaszczyzną spotkania i ofiarnej współpracy w służbie Bogu i ludziom. W ten sposób uwolniona została znaczna część olbrzymiego duchowego i społecznego potencjału polskich katolików.

 

Właśnie tego ducha bardzo nam dzisiaj potrzeba. Znów nastał bowiem czas głębokich przemian. Jesteśmy świadkami i uczestnikami zmagań o nowe oblicze Polski i świata. Bogatsi o dramatyczne doświadczenia XX wieku musimy położyć podwaliny pod pokojowy, sprawiedliwy i stabilny ład w naszej Ojczyźnie i w całej Europie. Musimy chronić, propagować i wciąż na nowo odczytywać idee, z których wyrosły najwspanialsze osiągnięcia naszego kręgu cywilizacyjnego.

 

Z radością i nadzieją myślę o tym, że Radio Maryja oraz skupiona wokół niego społeczność słuchaczy, wspólnot modlitewnych, uczonych, dziennikarzy, liderów opinii, społecznych działaczy oraz wielu innych ludzi dobrej woli już teraz podejmuje to wyzwanie.

 

Ojcu Dyrektorowi, ojcom redemptorystom, całemu zespołowi redakcyjnemu, wszystkim pracownikom oraz Rodzinie Radia Maryja życzę kolejnych, wspaniałych jubileuszy. Wszystkiego najlepszego – szczęść Boże!

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu