Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 1 grudnia 2018

List Prezydenta na inauguracji kaplicy z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze Notre-Dame w Paryżu

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości inauguracji

                                                                       kaplicy z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej

                                                                       w katedrze Notre-Dame w Paryżu

 

 

Ekscelencje, Dostojni Goście!

Drodzy Rodacy, Panie i Panowie!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na inaugurację kaplicy z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Bardzo się cieszę, że ta uroczystość odbywa się właśnie w wyjątkowym czasie, gdy nasz naród świętuje setną rocznicę odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej.

 

To przecież tutaj, w stolicy Francji, tysiące polskich patriotów – emigrantów politycznych znajdowało schronienie i drugą, przybraną ojczyznę. Tak działo się zarówno w ciągu 123 lat zaborów, jak również później, przez blisko pół wieku zniewolenia naszego kraju przez totalitarny reżim komunistyczny. Bez cienia przesady, nie uciekając się nawet do metafor, można powiedzieć, że w tych czcigodnych murach, klęcząc na tych samych kamieniach posadzki, o wolność Ojczyzny modliły się tysiące naszych rodaków. Byli wśród nich przywódcy i uczestnicy Wielkiej Emigracji, na czele z Adamem Mickiewiczem, o sto lat późniejsi uchodźcy – weterani wojny obronnej 1939 roku, a wreszcie Polacy z pokolenia „Solidarności”.

 

Zarazem zaś Francja stanowiła nie tylko azyl i cel ucieczki przed prześladowaniami, lecz także miejsce, gdzie rodacy wierni Niepodległej zbierali siły do odzyskania własnego suwerennego państwa. To stąd nieraz wychodził impuls do walki, tu formowały się zwarte szeregi mężnych, zwycięskich żołnierzy Rzeczypospolitej. Tak działo się i w epoce napoleońskiej, i w obu wojnach światowych. Na terytorium Francji powstała Błękitna Armia gen. Józefa Hallera, która przyczyniła się do triumfu w wojnie z bolszewicką Rosją. Tu też o wolność narodu francuskiego walczyli żołnierze armii Księstwa Warszawskiego w roku 1814, Wojska Polskiego w roku 1940 i Polskich Sił Zbrojnych w roku 1944.

 

Losy naszego narodu i dzieje zmagań o niepodległość po wielekroć zatem i na trwałe splotły się z historią Francji. Przechowując we wdzięcznej pamięci wszystkie świadectwa łączącej nas przyjaźni i braterstwa, z radością obchodzimy dzisiaj jubileusz stulecia powrotu suwerennej Rzeczypospolitej na mapę polityczną Europy. Współtworząc rodzinę wolnych narodów, zjednoczonych w imię najwyższych wartości republikańskich i obywatelskich, których źródłem jest chrześcijańska miłość bliźniego, chcemy nadal pielęgnować łączące nas więzi i razem budować bezpieczną, pomyślną przyszłość obu naszych narodów. Niech więc to szczególne miejsce będzie odtąd symbolem wspólnego polsko-francuskiego dziedzictwa duchowego,
które ma moc inspirować nas do pracy dla dobra całej ludzkości.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu