Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 8 grudnia 2018

List z okazji odsłonięcia pomnika Stanisława i Gabriela Narutowiczów

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości odsłonięcia pomnika
Stanisława i Gabriela Narutowiczów
w Rennowie na Litwie

 


 

Szanowni Państwo!

 

Z radością i wzruszeniem przyjąłem wiadomość o upamiętnieniu braci Stanisława i Gabriela Narutowiczów pomnikiem, który przedstawia ich obu w wieku chłopięcym, kiedy to gościli w Pałacu w Rennowie. Są przedstawieni tak, jak potoczyły się ich losy. Patrzą w dwóch różnych kierunkach, ale łączy ich braterstwo, którego wyrazem jest dłoń starszego z braci, Stanisława, spoczywająca na ramieniu młodszego, Gabriela. Te dwie pogodne postacie to wspaniała alegoria naszych dwóch narodów i wyraz wspólnych nadziei, jakie łączyły nas przez stulecia w braterskim związku Rzeczypospolitej Obojga Narodów i które łączą nas dziś jako przyjaciół i sąsiadów.

 

To jednak także, a może przede wszystkim, dwaj prawdziwi bohaterowie, Polski i Litwy, związani z odzyskaną przez nasze kraje przed stu laty niepodległością. Tu, w Rennowie, Stanisław, jeden z sygnatariuszy Aktu Niepodległości Litwy z 1918 roku, i Gabriel, późniejszy pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, uczyli się zapewne, jak wspierać się nawzajem i wspólnie przezwyciężać przeciwności losu, który – jak wiemy – ich nie oszczędzał, pozbawiając bardzo wcześnie ojca. Może właśnie dlatego łączyły ich tak silne więzy. Zapewne zdawali sobie sprawę, że ich relacji nic i nikt nie może popsuć ani zniszczyć.

 

W ten sam sposób myśleli o Polsce i o Litwie. Jestem przekonany, że patrząc na nas dziś, byliby dumni, że ich marzenie się spełnia, że Polska i Litwa ramię w ramię budują regionalną i europejską wspólnotę. Dziękuję władzom rejonu możejskiego oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego pomnika. Dziękuję też kierownictwu spółki ORLEN Lietuva, które wsparły jego budowę. Ze szczególną wdzięcznością i uznaniem myślę o twórcy pomnika, Panu Romualdasie Kvintasie, który w tak poruszający sposób przedstawił braci Narutowiczów. Z żalem przyjąłem wiadomość o Jego niespodziewanej śmierci w październiku tego roku. Jednocześnie dziękuję uczniowi Pana Romualdasa Kvintasa, który dokończył Jego dzieło.

 

Jesteśmy dumni z tego, że mamy w swojej historii tak wybitne postacie jak bracia Stanisław i Gabriel Narutowiczowie. Możemy brać przykład z ich postawy i uczyć się od nich, jak działać na rzecz przyjaźni, jak jednoczyć wysiłki dla zapewnienia naszym państwom bezpieczeństwa i rozwoju, jak wspólnie zabiegać o dobrą przyszłość. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam, życząc Państwu wszelkiej pomyślności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List odczytał minister Wojciech Kolarski

Poleć znajomemu