Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 16 grudnia 2018

37. rocznica pacyfikacji Kopalni „Wujek”

List został odczytany podczas uroczystych obchodów w Katowicach, na których Prezydenta reprezentował Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera. fot. Olgierd Górny / Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystych obchodów

37. rocznicy pacyfikacji Kopalni „Wujek”

w Katowicach

 

 

 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący! Panie Dyrektorze!

Szanowni Państwo – Szanowni Górnicy i Pracownicy KWK „Wujek”!

a przede wszystkim

Wielce Szanowne Rodziny Poległych Górników!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystościach z okazji 37. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. W osobnych słowach pragnę wyrazić szacunek uczestnikom tamtych wydarzeń: górnikom, którzy brali udział w grudniowym strajku, a także rodzinom dziewięciu ofiar, poległych za wolną Polskę.

 

Z najwyższym uznaniem myślę o Państwa postawie – zarówno w dramatycznych pierwszych dniach stanu wojennego, który był w rzeczywistości wojną wydaną narodowi przez reżim komunistyczny, jak też przez długie lata i dekady, jakie minęły od owych czasów. Chcę dzisiaj z serca podziękować za to, że – wbrew szykanom, zastraszaniu, prześladowaniom, później zaś niestety także obojętności i zapomnieniu – trwali i wciąż trwają Państwo razem, jako śląska, górnicza wspólnota, wierna najwyższym wartościom patriotycznym i chrześcijańskim.

 

Bardzo wysoko cenię ten szczególny rys Państwa społeczności, która jednoczy się zarówno w codziennej wytrwałej, rzetelnej, ciężkiej pracy, jak też w konsekwentnej, odważnej, bezkompromisowej obronie prawa do wolności i godności. Solidarność, która spaja Państwa wspólnotę, pozwoliła naszemu narodowi wybić się na niepodległość. Tak było, kiedy upadało imperium zła i odzyskiwaliśmy własne suwerenne państwo. Tak było również przed wiekiem, kiedy Rzeczpospolita odrodziła się po 123 latach zaborów.

 

Właśnie teraz, kiedy świętujemy jubileusz stulecia powrotu wolnej Polski na mapę polityczną Europy, pragnę z mocą podkreślić, że górnicy zamordowani tutaj przed 37 laty są naszymi bohaterami narodowymi. Zajmują poczesne miejsce w panteonie Polaków zasłużonych dla Niepodległej, podobnie jak poprzednicy z pokolenia 1918 roku, którzy odzyskali, obronili i odbudowali zniszczony wojną kraj. Mimo różnicy epok i okoliczności wszystkich ich łączyła bowiem miłość Ojczyzny i niezłomne dążenie do wyzwolenia narodu spod narzuconej mu władzy. I jestem przekonany, że i jedni, i drudzy w pełni zasługują na to, byśmy my, współcześni Polacy, a także następne pokolenia, czerpali z ich mężnej, śmiałej postawy inspirację do umacniania własnego suwerennego państwa i twórczej, owocnej pracy dla dobra wspólnego.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List został odczytany podczas uroczystych obchodów w Katowicach, na których Prezydenta reprezentował Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.   

Poleć znajomemu