Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 grudnia 2018

List Prezydenta do uczestników obchodów 48. rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 w Szczecinie

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów

48. rocznicy wydarzeń Grudnia 1970

w Szczecinie

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

Jak co roku, wiernie i solidarnie, gromadzą się Państwo we wspólnocie pamięci o robotniczym proteście niepokornego, bohaterskiego Szczecina. Oddają Państwo cześć Ofiarom Grudnia 1970 roku oraz wszystkim, którzy zmagali się tutaj z komunistycznym reżimem, walcząc o wolną, sprawiedliwą Polskę i poszanowanie ludzkiej godności. Zachowuję poruszające wspomnienia z wizyty w Państwa mieście, gdy uczestniczyłem w obchodach 45. rocznicy tragicznych grudniowych wydarzeń. Dzisiaj łączę się z Państwem myślą i modlitwą, składając hołd tym, którzy prowadzili nas drogą do wolności.

 

Grudzień ’70 stanowi jedną z najbardziej doniosłych dat w naszej powojennej historii. Nie był to pierwszy zryw przeciwko niegodziwościom komunizmu, ale pierwszy na tak masową skalę
i pierwszy, który przyniósł tak wspaniałe przykłady społecznej samoorganizacji. Robotniczy bunt został krwawo stłumiony – tym bardziej jednak wydarzenia grudniowe stały się wielkim punktem odniesienia dla wszystkich, którzy nieugięcie wierzyli w wolną Polskę. Grudzień ’70 we wstrząsający sposób obnażył zło komunistycznego systemu. To doświadczenie stało się dla Polaków inspiracją do dalszej, inaczej już prowadzonej walki. Nie okazało się ono jedynie epizodem, ale częścią narodowej samoświadomości, a jednocześnie ważną lekcją na polskiej drodze do historycznego zwycięstwa. 

 

Widzimy to bardzo wyraźnie zwłaszcza teraz – w roku, gdy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Łatwo dostrzec, że fundamentalną kwestią w naszych dziejach jest umiłowanie wolności, w której obronie pokolenia Polaków ponosiły coraz to nowe ofiary. W takim właśnie historycznym, a może i historiozoficznym kontekście trzeba pojmować wydarzenia Grudnia 1970 roku. Jesteśmy dłużnikami bohaterów tamtego zrywu.

 

Szczecin był jednym z tych miast Wybrzeża, które odegrały wówczas rolę szczególną. Pamiętamy, jak okrutnie obeszła się PRL-owska władza z protestującymi tutaj. Równie mocno pamiętamy, że Szczecin – miejsce nowo zadomowionej polskości – pokazał całej Polsce, jak organizować się w walce i budować patriotyczną, obywatelską wspólnotę. Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, któremu podlegało ponad sto przedsiębiorstw, nie bez powodu zyskał miano Republiki Szczecińskiej, potrafił bowiem odpowiedzialnie kierować robotniczym protestem i sprawnie zarządzać życiem miasta. Z tych cennych doświadczeń czerpał później Polski Sierpień i ruch NSZZ „Solidarność”. To dla Państwa źródło dumy i ważna część regionalnej tożsamości.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o Ofiarach i patriotycznych dokonaniach Szczecińskiego Grudnia. Razem z Państwem pochylam głowę w miejscach symbolicznych, niosących przesłanie tamtych wydarzeń: przed bramą Stoczni Szczecińskiej i przed pomnikiem Anioła Wolności na placu Solidarności.

 

Cześć Ofiarom Grudnia 1970 roku! Chwała bohaterom walczącym o wolną Polskę!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytała minister Halina Szymańska, Szef KPRP, która reprezentowała Prezydenta podczas uroczystości.  

 

 

Poleć znajomemu