Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 13 grudnia 2018

List Prezydenta z okazji międzynarodowej konferencji naukowej „International Business in a Transforming World”

Uczestnicy i Organizatorzy uroczystego otwarcia

międzynarodowej konferencji naukowej

„International Business in a Transforming World –

the Changing Role of States and Firms”

w Poznaniu

 

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Magnificencjo Panie Rektorze!

Szanowni Państwo!

 

Żyjemy w świecie coraz bardziej współzależnym, połączonym coraz ściślejszymi więziami międzynarodowej współpracy. Jednocześnie w gospodarce światowej dokonują się spektakularne przemiany. Współczesne środowisko biznesowe, jak nigdy wcześniej, jest złożone, niestabilne i niejednoznaczne. Coraz trudniej jest nam przewidywać, co nas czeka. Zarówno systemy państwowe, jak i firmy działające na arenie międzynarodowej, muszą być gotowe do modyfikacji swoich strategii i zachowań. Nowe wyzwania dotyczące rozwijania przedsiębiorczości, sposobów prowadzenia biznesu i umacniania konkurencyjności nabierają kluczowego znaczenia. Cieszę się, że te doniosłe problemy są dzisiaj przedmiotem Państwa szczegółowych rozważań. Serdecznie pozdrawiam wszystkich organizatorów i uczestników konferencji „International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms”.

 

Jest dla mnie źródłem satysfakcji, że ta wartościowa debata została zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z European International Business Academy. Poznańska uczelnia to jeden z najlepszych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce. Powierzenie jej przez EIBA tak zaszczytnego, ale i odpowiedzialnego zadania, stanowi świadectwo, że polskie ośrodki naukowe reprezentują wysoki poziom badań i są pożądanym partnerem we współpracy międzynarodowej. To także dowód, że renomowane organizacje światowe, skupiające naukowców i praktyków biznesu dostrzegają znaczenie Polski w przestrzeni globalnej, jako kraju o dynamicznie rozwijającej się gospodarce i perspektywicznym potencjale.

 

Poznańska konferencja wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. To doskonała okazja, aby podkreślić rolę gospodarki i wysiłku przedsiębiorców dla umacniania polskiej suwerenności i podmiotowości na arenie międzynarodowej. Tutaj, w Poznaniu, gdzie tak mocne i ciągle inspirujące są tradycje patriotyzmu gospodarczego i etosu pracy pozytywistycznej, to przesłanie staje się szczególnie wymowne.

 

We współczesnym świecie umiędzynarodowienie gospodarki to nie tylko przeciwieństwo szkodliwego izolacjonizmu, ale również dobra droga do utrwalania przewag konkurencyjnych. Polska jest krajem o dużych rezerwach, jeśli chodzi o internacjonalizację przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno firm dużych, jak też średnich i małych. Rosnącą ekspansją zagraniczną wykazują się nie tylko wielkie przedsiębiorstwa, często działające w ramach globalnych grup kapitałowych, ale także próbujące swoich sił start-upy czy poszukujące nowych rynków firmy rodzinne. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw może dokonywać się na wiele sposobów. Warto, by firmy nie ograniczały się do współpracy handlowej, ale szukały również nowych możliwości w obszarze badań i rozwoju czy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi.

 

Współpraca międzynarodowa naszych przedsiębiorstw powinna być jak najlepiej zdywersyfikowana geograficznie. Oznacza to także wychodzenie poza rozpoznany już rynek unijny i nawiązywanie kontaktów biznesowych w bardziej odległych rejonach świata. Istotne jest, z jaką ofertą wychodzą polskie firmy. Powinniśmy rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy, zwiększać innowacyjność produktów. To pozwoli polskim przedsiębiorstwom na przesunięcie się w łańcuchu produkcji globalnej w kierunku bardziej wartościowych ogniw.

 

Większe umiędzynarodowienie polskiej gospodarki nie może być tylko zadaniem firm, wymaga ono również wsparcia instytucjonalnego. Przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać profesjonalnej pomocy ze strony państwa lub wyspecjalizowanych agend publicznych, np. jeśli chodzi o doradztwo, wsparcie w znalezieniu źródeł finansowania czy ograniczaniu ryzyka.

 

Także urząd Prezydenta Rzeczypospolitej może uczynić w tej dziedzinie wiele dobrego swoim zaangażowaniem. Inspirowanie oraz wspieranie działań służących internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Staram się przyczyniać do wzmocnienia rozpoznawalności krajowych firm i ich produktów, a także, w jeszcze szerszym wymiarze, dobrego wizerunku marki polskiej za granicą. Promocja zdolności rodzimej gospodarki jest stałym elementem moich wizyt krajowych i zagranicznych. Wielką wagę przywiązuję do nowego wątku polskiej strategii międzynarodowej, jakim jest Inicjatywa Trójmorza, skoncentrowana na rozwoju gospodarczym i rozwoju infrastruktury w naszym regionie Europy. Symbolicznym wyrazem perspektywicznego myślenia o gospodarce w kontekście internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw jest osobna kategoria Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP o nazwie: Międzynarodowy Sukces. Gratuluję wspaniałych osiągnięć zdobywcom tej Nagrody i jestem przekonany, że ich dokonania znajdą licznych naśladowców.

 

Wyzwania dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw chcą Państwo rozpatrywać w wielu aspektach. Jestem pewien, że prowadzona tutaj dyskusja przyniesie cenne diagnozy i postulaty, które pozwolą polskiej gospodarce jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła w międzynarodowej przestrzeni. Życzę Państwu owocnych obrad i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Cezary Kochalski. 

Poleć znajomemu