przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 26 stycznia 2019

List do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Ryszarda Peryta

Warszawa, 26 stycznia 2019 roku

 

 

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. Profesora Ryszarda Peryta

 

Szanowni Państwo!

 

Dzisiejsza uroczystość to ostatnie pożegnanie jednej z najwybitniejszych osobistości polskiego teatru operowego, Profesora Ryszarda Peryta. Wraz z Rodziną, współpracownikami, wychowankami oraz wierną publicznością przedstawień Pana Profesora składam hołd znakomitemu reżyserowi i pedagogowi, do końca i bez reszty oddanemu swojej wielkiej pasji, swojemu artystycznemu credo oraz widzom.

 

Odszedł człowiek wewnętrznie wolny, twórca w pełni suwerenny w swoich wyborach artystycznych i moralnych. Sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi kłamstwa i przemocy, nie uginał się pod ciężarem dotykających go szykan. Odszedł aktor, inscenizator i działacz kultury, którego imponujący dorobek, silna osobowość i zdecydowane poglądy były dla wielu punktem odniesienia w myśleniu o sztuce. Wierność kanonom klasycznym łączył z gotowością podejmowania niezwykłych wyzwań, nierzadko pionierskich w wymiarze światowym. Szacunek dla muzycznych i literackich wizji największych autorów oper uznawał nie za przeszkodę, ale za mocny fundament udanej inscenizacji. Jako człowiek głębokiej wiary, wrażliwy na sakralny i metafizyczny wymiar egzystencji, w swojej twórczości szukał tego, co wynosi człowieka ponad przyziemną doczesność. Jego przedstawienia, przyciągające rzesze melomanów, wystawiane były na wielu prestiżowych scenach w kraju i za granicą, przede wszystkim w Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie – rozsławiając Polskę jako ojczyznę wyjątkowych talentów artystycznych.

 

Zobacz także: Krzyż Komandorski dla śp. Ryszarda Peryta Współpracował z Teatrem Współczesnym i Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem Wielkim w Poznaniu i Teatrem Wielkim w Łodzi. Szczególnie związany był z Warszawską Operą Kameralną. Wykładał w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w poznańskiej Akademii Muzycznej. W stolicy założył interdyscyplinarny, międzyuczelniany Instytut Opery, unikalną w skali Europy przestrzeń naukowo-dydaktyczno-badawczą. Był współtwórcą Puławskiego Studia Teatralnego i Studia Teatralnego Stołecznej Estrady, Dyrektorem Artystycznym Opery Narodowej – Teatru Wielkiego w Warszawie, a w ostatnich latach dyrektorem oraz twórcą artystycznego oblicza Polskiej Opery Królewskiej. Także i na tym polu zasługi Profesora Ryszarda Peryta stanowią cenny wkład w dziedzictwo polskiej kultury.

 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.

 

Najbliższym, przyjaciołom oraz uczniom Zmarłego składam z głębi serca płynące wyrazy współczucia.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

 

List w imieniu Prezydenta RP odczytał Doradca Tadeusz Deszkiewicz podczas uroczystości pogrzebowych. Prof. Ryszard Peryt spoczął w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.