Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 26 stycznia 2019

List do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Ryszarda Peryta

Warszawa, 26 stycznia 2019 roku

 

 

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. Profesora Ryszarda Peryta

 

Szanowni Państwo!

 

Dzisiejsza uroczystość to ostatnie pożegnanie jednej z najwybitniejszych osobistości polskiego teatru operowego, Profesora Ryszarda Peryta. Wraz z Rodziną, współpracownikami, wychowankami oraz wierną publicznością przedstawień Pana Profesora składam hołd znakomitemu reżyserowi i pedagogowi, do końca i bez reszty oddanemu swojej wielkiej pasji, swojemu artystycznemu credo oraz widzom.

 

Odszedł człowiek wewnętrznie wolny, twórca w pełni suwerenny w swoich wyborach artystycznych i moralnych. Sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi kłamstwa i przemocy, nie uginał się pod ciężarem dotykających go szykan. Odszedł aktor, inscenizator i działacz kultury, którego imponujący dorobek, silna osobowość i zdecydowane poglądy były dla wielu punktem odniesienia w myśleniu o sztuce. Wierność kanonom klasycznym łączył z gotowością podejmowania niezwykłych wyzwań, nierzadko pionierskich w wymiarze światowym. Szacunek dla muzycznych i literackich wizji największych autorów oper uznawał nie za przeszkodę, ale za mocny fundament udanej inscenizacji. Jako człowiek głębokiej wiary, wrażliwy na sakralny i metafizyczny wymiar egzystencji, w swojej twórczości szukał tego, co wynosi człowieka ponad przyziemną doczesność. Jego przedstawienia, przyciągające rzesze melomanów, wystawiane były na wielu prestiżowych scenach w kraju i za granicą, przede wszystkim w Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie – rozsławiając Polskę jako ojczyznę wyjątkowych talentów artystycznych.

 

Zobacz także: Krzyż Komandorski dla śp. Ryszarda Peryta Współpracował z Teatrem Współczesnym i Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem Wielkim w Poznaniu i Teatrem Wielkim w Łodzi. Szczególnie związany był z Warszawską Operą Kameralną. Wykładał w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w poznańskiej Akademii Muzycznej. W stolicy założył interdyscyplinarny, międzyuczelniany Instytut Opery, unikalną w skali Europy przestrzeń naukowo-dydaktyczno-badawczą. Był współtwórcą Puławskiego Studia Teatralnego i Studia Teatralnego Stołecznej Estrady, Dyrektorem Artystycznym Opery Narodowej – Teatru Wielkiego w Warszawie, a w ostatnich latach dyrektorem oraz twórcą artystycznego oblicza Polskiej Opery Królewskiej. Także i na tym polu zasługi Profesora Ryszarda Peryta stanowią cenny wkład w dziedzictwo polskiej kultury.

 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.

 

Najbliższym, przyjaciołom oraz uczniom Zmarłego składam z głębi serca płynące wyrazy współczucia.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

 

List w imieniu Prezydenta RP odczytał Doradca Tadeusz Deszkiewicz podczas uroczystości pogrzebowych. Prof. Ryszard Peryt spoczął w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 

Poleć znajomemu