Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 26 stycznia 2019

List do uczestników uroczystości wręczenia Statuetki Pan Cogito za 2018 rok

Warszawa, 26 stycznia 2019 roku

 

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości wręczenia
Statuetki Pan Cogito za 2018 rok

Akademickich Klubów Obywatelskich

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Zamek w Kórniku

 

Szanowni Państwo!

 

Z wielką radością przyjąłem informację o przyznaniu już po raz czwarty Statuetki Pan Cogito. Ta wyjątkowa nagroda nawiązuje do postaci stworzonej przez jednego z najwybitniejszych polskich poetów – Zbigniewa Herberta. Pan Cogito był obserwatorem życia, myślicielem, ale nade wszystko człowiekiem, który kochał swój kraj. To właśnie ta miłość kazała mu mimo pokus szerokiego świata i wbrew radom przyjaciół wrócić na kamienne łono ojczyzny po to, żeby dać odpowiedź. Statuetka Pan Cogito to nagroda dla ludzi, którzy tak jak on starają się odpowiedzieć na pytania o Polskę, o historię, o teraźniejszość i przyszłość. Dlatego pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność Członkom Wysokiej Kapituły, która przyznaje to szczególne wyróżnienie.

 

Cieszę się, że Statuetka Pan Cogito za rok 2018 przypadła Panu Profesorowi Andrzejowi Nowakowi, jednemu z najwybitniejszych współczesnych polskich historyków, uczonemu o wielkim dorobku naukowym i wybitnych osiągnięciach dydaktycznych, niestrudzonemu propagatorowi polskiej historii, obrońcy dobrego imienia Polski, dziejopisarzowi, który oprócz zadań badawczych do serca bierze sobie także zadania obywatelskie. W swoich książkach, artykułach i felietonach Pan Profesor Andrzej Nowak uświadamia nam, Polakom, drogę, jaką przeszliśmy od początków naszej państwowości aż po dzień dzisiejszy.
Na mapie naszej historii wskazuje miejsca ważne i punkty odniesienia. Dzięki Jego twórczości bohaterowie naszych dziejów na nowo przemawiają do naszej wyobraźni, a arytmetyka współczucia ustępuje miejsca głębszemu odkrywaniu własnej tożsamości. Można powiedzieć, że Pan Profesor przywraca głos tym, których zasługi i rolę usiłowano zatrzeć.

 

Wybór tegorocznego laureata Statuetki Pan Cogito wydaje się tym bardziej słuszny, że Pan Profesor Andrzej Nowak w swoich publikacjach i wypowiedziach często podkreśla rolę kultury, w tym zwłaszcza tradycji literackiej, w budowaniu naszej narodowej tożsamości, widząc w postaciach Wincentego Kadłubka, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza czy Zbigniewa Herberta ogniwa tego samego łańcucha, naszej wielkiej duchowej spuścizny. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w myśli historycznej Pana Profesora Polska jawi się jako wspólnota polityczna ufundowana na wartościach, wśród których pierwsze miejsce zajmuje umiłowanie wolności. Zbigniew Herbert napisał kiedyś, że człowieka określają bardziej słowa zaczynające się na „nie”. Myślę, że właśnie słowo „niepodległość” nas, Polaków, określa najtrafniej.

 

Tym bardziej cieszę się, że Pan Profesor Andrzej Nowak otrzymuje Statuetkę Pan Cogito w czasie, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości i budowy własnego suwerennego państwa po stu dwudziestu trzech latach zaborów. To wielki dowód uznania dla dorobku i zasług Pana Profesora, z którym mam przyjemność i zaszczyt współpracować w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

 

Gratuluję Panu Profesorowi tego wspaniałego i w pełni zasłużonego wyróżnienia, a wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości bardzo serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

 

List w imieniu Prezydenta RP odczytał Doradca Cezary Kochalski 

 

Poleć znajomemu