przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 18 stycznia 2019

List do uczestników obchodów 10-lecia ZUT w Szczecinie

Warszawa, 18 stycznia 2019 roku

 

Organizatorzy i Uczestnicy
obchodów 10-lecia
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

 

 

Magnificencjo Panie Rektorze!
Wysoki Senacie!
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!
Szanowni Państwo!

 

Z okazji dziesiątej rocznicy utworzenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przekazuję całej uniwersyteckiej społeczności serdeczne gratulacje. Państwa praca i osiągnięcia uczelni, będącej spadkobierczynią bogatych tradycji Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej, budzą wielkie uznanie. Odnoszone sukcesy są przykładem udanej synergii działań, wzorem nowoczesnego myślenia o misji ośrodków akademickich, a także dowodem na to, że można dziś z powodzeniem budować wspólnotę uniwersytecką, w której duch współpracy łączy się z konkurencyjnością oraz ambitnym programem badawczym.
 

To niezwykle ważne dla naszego kraju, a także dla Państwa regionu, w którym kolejne już pokolenie Polaków buduje swoją przyszłość, przyczyniając się zarazem do pomyślnego rozwoju  naszej Ojczyzny. Podstawą tego rozwoju są dziś oparte na wiedzy przewagi, czego nie sposób osiągnąć bez działalności badawczo-rozwojowej. To zadanie, w którym nauki techniczne odgrywają szczególną rolę. Postęp cywilizacyjny i wyzwania, jakie się z nim wiążą, wymagają od nas udziału w badaniach na najwyższym światowym poziomie, a siłę państwa mierzy się obecnie także jakością ośrodków naukowych. Są Państwo przykładem, że polskie uczelnie mają ku temu potencjał i zdolności. Przykładem uniwersytetu, który na co dzień stara się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze oraz jak najściślej współpracować z lokalnym, krajowym i międzynarodowym otoczeniem, w tym także z otoczeniem biznesowym.

 

Państwo polskie wspiera uczelnie i ośrodki badawcze w takich działaniach. W ostatnim czasie nastąpiło w tej sferze wiele zmian, z których najważniejszą jest wejście w życie nowego prawa o szkolnictwie wyższym, zwanego również „Konstytucją dla nauki”, które wyznacza nowe ramy działalności uczelni, nowy model kształcenia i nowe ścieżki kariery akademickiej. Aby jednak polska nauka mogła się dalej rozwijać, konieczny jest wspólny namysł i wypracowywanie modelu uprawiania nauki odpowiadającego przemianom kulturowym i cywilizacyjnym.


W ślad za globalizacją postępuje rywalizacja, a zmieniający się układ sił sprzyja kształtowaniu się nowych technologicznych potęg. Polska w tych procesach powinna brać czynny udział, a zapewnić to mogą nowoczesne, dobrze zarządzane, nastawione na rozwój, otwarte i stawiające sobie ambitne cele uczelnie. Jestem głęboko przekonany, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny do takich właśnie ośrodków należy i że wykorzysta szansę, jaka otwiera się dziś przed rodzimymi ośrodkami akademickimi.

 

Gratulując raz jeszcze jubileuszu 10-lecia istnienia, życzę Państwu kolejnych dekad owocnej i przynoszącej satysfakcję działalności oraz wielu sukcesów. Niech znakiem rozpoznawczym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą zawsze wysokie aspiracje, dobra jakość kształcenia i nowatorstwo w badaniach naukowych.

 

Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam, a Władzom, Pracownikom i Studentom Uniwersytetu życzę wszelkiej pomyślności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.