Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 6 lutego 2019

List Prezydenta na uroczystościach pogrzebowych śp. Antoniego Zambrowskiego

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

Antoniego Zambrowskiego

 

 

Szanowni Państwo!

 

Odszedł Antoni Zambrowski – odważny i mądry patriota, znakomity dziennikarz o wielkiej wiedzy i kulturze, były działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny reżimu komunistycznego. Zamilkł głos ważnego świadka polskiej historii najnowszej, niestrudzonego obrońcy wolności i prawdy, a także suwerenności, tożsamości i dobrego imienia naszej Ojczyzny.

 

Uwarunkowania rodzinne sprawiły, że od najmłodszych lat kształtowali Go ludzie wyznający wartości biegunowo przeciwne. Jego światopogląd wydawał się jednoznacznie uformowany, a dalsze koleje życia i moralne wybory w ogólnym zarysie przesądzone, związane z zaangażowaniem w sprawę komunizmu. Jednak Antoni Zambrowski był także człowiekiem w najlepszym znaczeniu tego słowa wolnym. Człowiekiem sumienia niegodzącym się na fałsz i niesprawiedliwość.


Po tym, jak otwarcie skrytykował postawę władz wobec podjętego przez episkopat dzieła polsko-niemieckiego pojednania, stał się obiektem szykan. Z czasem włączył się w nurt życia intelektualnego środowisk niezależnych. Brał udział w wydarzeniach Października 1956 roku. Był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Towarzystwa Kursów Naukowych, a od 1980 członkiem Solidarności.


Publikował w prasie podziemnej i zagranicznej. Zabiegał o wolność religii i prawa ludzi wierzących, a nade wszystko o Polskę prawdziwie niepodległą i sprawiedliwą. Po roku 1989 związał się z „Tygodnikiem Solidarność” jako dziennikarz i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był cenionym publicystą szeregu innych periodyków o profilu społeczno-politycznym oraz członkiem Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

 

W imieniu wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej składam dzisiaj uroczysty hołd jej szczególnie zasłużonemu Obywatelowi. Dziękuję Mu za poruszający i niezwykle inspirujący przykład wierności najwyższym ideałom, za świadectwo osobistej uczciwości oraz wypróbowanej lojalności wobec Ojczyzny i Narodu.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Rodzinę, krewnych, przyjaciół i współpracowników Zmarłego proszę o przyjęcie serdecznych wyrazów współczucia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytał prezydencki doradca prof. Andrzej Waśko. 

Poleć znajomemu