Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 lutego 2019

List Prezydenta z okazji stulecia niezależnej kontroli państwowej

List odczytała minister Halina Szymańska, Szef KPRP

Uczestnicy uroczystości

z okazji stulecia niezależnej kontroli państwowej

Teatr Wielki – Opera Narodowa

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie Najwyższej Izby Kontroli!

Szanowny Panie Prezesie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego!

Szanowni Państwo!

 

Jubileusz stulecia niezależnej kontroli państwowej to znaczące wydarzenie w polskim życiu publicznym. Stanowi ono sposobność do refleksji zarówno nad naszą historią, jak i nad wyzwaniami, którym niezmiennie musi stawiać czoła suwerenna, sprawiedliwa i sprawna Rzeczpospolita w imię swej trwałości i mocy. Z okazji setnej rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli, jednego z najważniejszych organów państwowych, składam najlepsze gratulacje i życzenia pomyślności wszystkim, którzy swoją pracą przyczyniają się do osiągnięć tej instytucji. Pragnę serdecznie pozdrowić uczestników dzisiejszej uroczystości.

 

Najwyższa Izba Kontroli jest niemal rówieśniczką odrodzonej przed stu laty niepodległej Rzeczypospolitej. Początki tej instytucji biorą swoje źródło od dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku. Było to z jednej strony nawiązanie do cennych tradycji ustrojowych, sięgających wcześniejszych wieków – z drugiej zaś mądre wypełnienie zadań wiążących z nowocześnie pojmowaną państwowością. Ojcowie odrodzonej Niepodległej świetnie rozumieli, że bez wszechstronnej, stałej kontroli nad gospodarowaniem groszem publicznym nie będzie praworządnej, dobrze zarządzanej i skutecznie działającej Rzeczypospolitej.

 

Ta prawda potwierdza się także dzisiaj, gdy kształtujemy losy współczesnej niepodległej Polski. Zdecydowane działania Najwyższej Izby Kontroli nabrały szczególnego znaczenia w okresie
tzw. transformacji. W procesie ówczesnych przekształceń niemało było patologicznych zjawisk i układów, często sięgających korzeniami do poprzedniego systemu, które znacząco ograniczały wykorzystanie stojących przed naszą Ojczyzną szans rozwojowych. Odważną walkę z tymi patologiami symbolizuje postać śp. Waleriana Pańki, działacza opozycji antykomunistycznej, który stanął na czele NIK w 1991 roku, badał aferę FOZZ, a niedługo później zginął tragicznie. Ogromne zasługi dla Polski były dziełem kolejnego Prezesa NIK, śp. Lecha Kaczyńskiego, który stanowczo interweniował przeciwko grabieży państwa i przyczynił się do odzyskania znacznych kwot, a także zainicjował reformę Najwyższej Izby Kontroli, dzięki której instytucja ta uzyskała niezależność polityczną. Dokonania tych wybitnych patriotów, ofiarnie służących polskiej racji stanu, wyznaczają najwyższe standardy w działaniach NIK na rzecz dobra wspólnego.

 

Pragnę złożyć wyrazy wielkiego uznania wszystkim pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy swoim codziennym wysiłkiem dbają, aby środki publiczne spożytkowane były jak najracjonalniej i najbardziej celowo, zgodnie z zasadami legalności, gospodarności i rzetelności. Państwa służba ma ogromne znaczenie dla pomyślności Polski i Polaków. Serdecznie gratuluję wszystkim dzisiaj odznaczonym osobom, wśród nich Panu Klausowi-Heinerowi Lehne, Prezesowi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, z którym miałem przyjemność spotkać się w Pałacu Prezydenckim. Życzę, aby NIK wspaniale kontynuowała swoją stuletnią tradycję, przyczyniając się do umacniania państwowych fundamentów i rozwoju naszej Ojczyzny.


Życzę Państwu poczucia dumy i satysfakcji, życzę spełnienia w zaszczytnej i odpowiedzialnej misji. Raz jeszcze gratuluję pięknego jubileuszu. Proszę przyjąć podziękowania i serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu