Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 24 lutego 2019

List Prezydenta z okazji 188. rocznicy bitwy o Olszynkę Grochowską

  |   W imieniu Prezydenta RP list odczytała Dyrektor Generalna KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych W imieniu Prezydenta RP list odczytała Dyrektor Generalna KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych

Warszawa, 24 lutego 2019 roku

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości z okazji

188. rocznicy bitwy o Olszynkę Grochowską

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Lokalnych!

Ekscelencjo Księże Biskupie! Czcigodni Kapłani!

Szanowni Mieszkańcy Warszawy!

Żołnierze Rzeczypospolitej! Drodzy Rodacy!

 

Trzydzieści pięć lat po wymazaniu Rzeczypospolitej z mapy Europy polscy patrioci poderwali się do walki o wolność. Powstanie listopadowe miało przywrócić Królestwu Polskiemu dumną niezależność i perspektywy rozwoju, jakimi cieszą się państwa i narody suwerenne. Dwudziestego piątego stycznia 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego zdetronizował cara Mikołaja I. Jednak już trzy tygodnie później nasze siły zbrojne zmuszone były bronić Warszawy przed natarciem armii rosyjskiej. Spośród wielu bitew i potyczek o stolicę najbardziej dramatyczny i krwawy okazał się bój o Olszynkę Grochowską. Wieść o strategicznym sukcesie, jaki przyniosło to starcie, rozniosła się po wszystkich ziemiach polskich. Odtąd historia męstwa i determinacji podkomendnych generała Józefa Chłopickiego krzepiła serca naszych przodków. Po dziś dzień stanowi jeden z ważnych elementów patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń Polaków. Sama nazwa Olszynka Grochowska wciąż budzi podziw i wdzięczność wobec uczestników tej batalii.

 

Zobacz także: 188. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską Od prawie dwu wieków honor, ofiarność i odwaga powstańców listopadowych są dla nas źródłem inspiracji oraz moralnym zobowiązaniem do działania na rzecz suwerenności, bezpieczeństwa, siły i prestiżu naszego państwa. W ubiegłym roku świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Radości z tego wielkiego sukcesu towarzyszyła również refleksja nad historią jako procesem, jako niepowstrzymanym ciągiem przyczyn i skutków, wyzwań i szans, owoców naszych starań i zrządzeń Opatrzności. Sądzę, że także w nadchodzących latach powinniśmy kontynuować namysł nad tą ważną prawdą. Nie zabraknie do tego okazji zarówno w roku 2019, jak i 2020, kiedy obchodzić będziemy wiele ważnych rocznic. Przypomną nam one
o nieustępliwości Polaków w dążeniu do samostanowienia, do kształtowania swojego bytu narodowego w duchu wolności, solidarności i sprawiedliwości. Warto, abyśmy właśnie w tej perspektywie uczcili 450. rocznicę zawarcia unii lubelskiej i 15-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 80. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę oraz 20-lecie niezwykle owocnego członkostwa Rzeczypospolitej w NATO.

 

Najserdeczniej dziękuję wszystkim, którzy zebrali się tu dzisiaj, aby uczcić bohaterów bitwy o Olszynkę Grochowską. Dziękuję Państwu za stałą troskę o miejsca pamięci, o groby poległych, tablice i pomniki; za przekaz wartości patriotycznych oraz narodowych tradycji młodym Polakom. Są one niezastąpionym spoiwem naszej obywatelskiej wspólnoty, źródłem naszej duchowej siły oraz ufności, z jaką wychodzimy ku wyzwaniom obecnego czasu.

 

Wieczna pamięć i chwała obrońcom Ojczyzny!

Niech żyje niepodległa Rzeczpospolita!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalna KPRP.

Poleć znajomemu