Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 25 lutego 2019

List Prezydenta do uczestników III Kongresu Kuratorskiego w Poznaniu

Uczestnicy i Organizatorzy

III Kongresu Kuratorskiego

w Poznaniu

 

 

 

 

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwa!

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Kuratorzy!

Szanowni Zgromadzeni!

 

Szesnastego listopada 1918 roku, w nocie dyplomatycznej przesłanej rządom i narodom wojującym i neutralnym, Wódz Naczelny Armii Polskiej Józef Piłsudski ogłosił: Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Trudno przecenić wagę tych słów. Podobnie jak wiele innych deklaracji ideowych naszych Ojców Niepodległości, dokument ten już od pierwszych dni istnienia wolnej Rzeczypospolitej zapowiadał budowę państwa, które miało należeć do wszystkich obywateli. Państwa, którego system polityczny, ustrój gospodarczy, prawo oraz wymiar sprawiedliwości nie będą służyć interesom uprzywilejowanych elit, ale uwzględniać będą problemy, troski i aspiracje wszystkich środowisk i grup społecznych. Była to najzwięźlejsza charakterystyka państwa, które nie przechodzi obojętnie obok krzywdy i zła; państwa, w którym nikt potrzebujący nie jest zdany jedynie na łaskę losu.

 

Istotnym krokiem ku realizacji tej wizji było wydarzenie, którego stulecie świętują Państwo podczas tego uroczystego spotkania. Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku o ustanowieniu sądów dla nieletnich oraz urzędu opiekuna sądowego wpisał się w szereg rozwiązań prawnych, które postawiły II Rzeczpospolitą w światowej czołówce pod względem nowoczesnych, prospołecznych, a przy tym funkcjonalnych rozwiązań ustrojowych i prawnych. Kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój etosu oraz wzrost znaczenia i prestiżu kuratorów sądowych. Duch służby i międzyludzkiej solidarności, wysokie standardy etyki i fachowej wiedzy, gromadzone od dziesięcioleci doświadczenia oraz ważny udział w dziele umacniania praworządności i ładu społecznego także dzisiaj czynią Państwa środowisko jednym z filarów Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Działając w szczególnie trudnych warunkach, ryzykując zdrowiem, a nawet życiem, kuratorzy sądowi pełnią niezastąpioną służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ochrony praw dziecka i rodziny. Dbając o powagę i właściwe wykonanie decyzji sądów, zapobiegają też Państwo różnego rodzaju patologiom społecznym bądź też trafnie je Państwo diagnozują i łagodzą ich skutki. Starają się Państwo przywrócić społeczeństwu tych, którzy znaleźli się poza jego nawiasem, na marginesie życia,
w skrajnie trudnej sytuacji osobistej.

 

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli składam Państwu jubileuszowe gratulacje, serdeczne podziękowania za codzienny trud oraz wyrazy najwyższego uznania dla profesjonalizmu i zaangażowania, z jakimi wypełniają Państwo swoje obowiązki. Życzę Państwu wytrwałości, zrozumienia i otwartości ze strony podopiecznych, satysfakcji z licznych dobrych efektów Państwa pracy oraz poczucia mocnego oparcia we właściwych organach i instytucjach państwowych. Jestem przekonany, że myśl przewodnia III Kongresu Kuratorskiego – „Polska kuratela sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość” – to zapowiedź kolejnych dekad sprawnego, twórczego i pomyślnego podejmowania stojących przed Państwem wyzwań.
Raz jeszcze gratuluję i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.  

Poleć znajomemu