przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 23 lutego 2019

List Prezydenta z okazji III Ogólnopolskiego Forum Samorządów w Jasionce k. Rzeszowa

Organizatorzy i Uczestnicy
III Ogólnopolskiego Forum Samorządów
w Jasionce k. Rzeszowa


Szanowni Państwo!

 

Dwie wielkie reformy – samorządowa, przeprowadzona w roku 1990 oraz ustrojowa z roku 1999 – przyniosły ze sobą jedną z najważniejszych zmian systemowych i są jednym z największych sukcesów Polski w ostatnim trzydziestoleciu. Dzięki odtworzeniu po okresie komunizmu struktur samorządowych oraz nowemu podziałowi administracyjnemu zmienił się obraz naszego kraju. Polska stała się Samorządną Rzecząpospolitą, tak jak to postulowali uczestnicy I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w gdańskiej hali Olivia w październiku 1981 roku.

 

W samorządnej Rzeczypospolitej wzmocnieniu uległy więzi społeczne, a Polacy mogli dobrze wykorzystać szansę modernizacji i rozwoju związaną z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej. W gminach i powiatach; w miastach, miasteczkach i wsiach – wszędzie tam, gdzie wspólnoty terytorialne zyskały możliwość rozwiązywania swoich problemów decydowania o własnej przyszłości – wykonana została ogromna praca. Inicjatywy lokalne regionalne, podejmowane na różnych poziomach samorządu terytorialnego, mają coraz większy wpływ na tempo rozwoju cywilizacyjnego Polski. Jako Prezydent Rzeczypospolitej jestem głęboko przekonany, że samorządność jest jedną z największych wartości społecznych, bez której sukces Polski w Europie i w świecie byłby o wiele trudniejszy, jeżeli w ogóle możliwy.

 

Jestem też świadomy wyzwań, jakie stają przed nami w obliczu przemian społecznych i cywilizacyjnych. To wyzwania, którym musi sprostać państwo polskie i muszą sprostać samorządowcy. Dlatego tak często i chętnie spotykam się z Państwem w Pałacu Prezydenckim i podczas wizyt krajowych oraz podejmuję różnorodne działania wychodzące naprzeciw potrzebom Polek i Polaków, mieszkańców małych ojczyzn. Chcę w tym miejscu gorąco podziękować za wszystkie dotychczasowe spotkania i rozmowy, które przyczyniają się do poznania z bliska i lepszego zrozumienia problemów, z jakimi zmagają się Państwo w swojej codziennej pracy.

 

Owocem tych spotkań są podejmowane przeze mnie inicjatywy, w tym inicjatywy ustawodawcze. Jedną z nich jest projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, który skierowałem do Marszałka Sejmu w listopadzie ubiegłego roku. Jest to efekt wspólnej pracy przedstawicieli wielu środowisk, które uczestniczyły w jego przygotowaniu. W porozumieniu i współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i innymi ministerstwami, przedstawicielami organizacji samorządowych, ekspertami oraz działaczami organizacji pozarządowych powstał projekt, który odpowiada na obecne wyzwania wpisuje się w aktualną politykę Polski i Unii Europejskiej w zakresie rozwoju sfery społecznej.

 

Centra zapewnią bardziej powszechny dostęp do usług społecznych, rozumianych nie tylko jako pomoc społeczna dla najsłabszych, ale jako zespół działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych ogółu mieszkańców – członków wspólnot terytorialnych oraz wzmacnianiu spójności społecznej. Jestem głęboko przekonany, że centra usług społecznych staną się ponadto istotnym instrumentem kreowania i koordynacji lokalnej polityki społecznej, co zaowocuje zwiększeniem efektywności wykorzystywania potencjału lokalnego i zarazem pozwoli połączyć na rzecz rozwoju usług społecznych wszystkie dostępne środki finansowe: samorządowe, budżetu państwa i fundusze unijne.


Tworzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i za wspólnotę, dostarczanie instrumentów, które dają szansę godzenia różnorakich celów, to niektóre z cech nowoczesnej – aktywnej i inwestycyjnej polityki społecznej państwa, budującej nie tylko infrastrukturę sfery społecznej, ale i wspólnotowy kapitał, który jest naszym wielkim dobrem. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w proces przygotowania projektu ustawy, dając przykład, że troska o dobro wspólne może zjednoczyć nas wokół jednego celu.

 

Szanowni Państwo! Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników III Ogólnopolskiego Forum Samorządów. Zapewniam Państwa o mojej życzliwości i trosce o sprawy samorządowych wspólnot terytorialnych i życzę Państwu owocnych obrad oraz jak największej satysfakcji z pracy dla dobra Polski i Polaków.

 

Prezydent Rzczeczypospolitej Polskiej,

Andrzej Duda

 

List w imieniu Prezydenta RP odczytał Wiceszef Kancelarii Prezydenta Minister Paweł Mucha 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.