Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 28 lutego 2019

List do uczestników uroczystości wręczenia Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości wręczenia Nagrody

im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2018

 

 

 

 

Eminencjo Księże Kardynale!

Ekscelencje Księża Biskupi!

Szanowni Członkowie Kapituły!

Szanowni Państwo!

 

Cieszę się, że już po raz piętnasty wręczana jest Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk wiejskich i małych ośrodków miejskich, ich rozwoju kulturalnego i gospodarczego. To niezwykle ważne wyróżnienie ustanowione zostało z myślą o ludziach, którzy zasłużyli się dla polskiej wsi. Bez wątpienia taką postacią był patron Nagrody, ks. bp Roman Andrzejewski, który w trudnych latach przemian ustrojowych nie tylko otaczał duszpasterską pieczą polskich rolników, ale był też badaczem środowisk wiejskich, a nade wszystko przewodnikiem wskazującym kierunki rozwoju, przestrzegającym przed zagrożeniami i zabierającym głos wszędzie tam, gdzie wymagało tego poczucie sprawiedliwości i troska o każdego człowieka.

 

W swojej działalności oraz w licznych publikacjach ks. bp Roman Andrzejewski wielokrotnie podkreślał znaczenie kultury i formacji intelektualnej mieszkańców obszarów wiejskich. Dlatego ze szczególną satysfakcją odnotowuję fakt, że w tym szczególnym czasie, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości i budowy własnego suwerennego państwa po stu dwudziestu trzech latach zaborów, ta wyjątkowa Nagroda przypadła Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. To niezwykłe przedsięwzięcie przyrzekli sobie w murach bombardowanej Warszawy jego założyciele: Tadeusz Sygietyński i Mira Zimińska-Sygietyńska. Dzięki ich pasji i determinacji „Mazowsze” nie tylko powstało, ale stało się, jak ujął to trafnie Jerzy Waldorff, perłą w koronie Rzeczypospolitej.

 

Dzisiaj są Państwo godnymi kontynuatorami tej znakomitej tradycji, o czym miałem okazję przekonać się wielokrotnie, ostatnio podczas Dożynek Prezydenckich w Spale i Gali Niepodległości w Lublinie, które uświetnili Państwo swoimi występami, a wcześniej podczas wspaniałego koncertu „Mazowsze Niepodległej” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Sposób, w jaki prezentują Państwo muzykę i tańce ludowe z różnych regionów naszej Ojczyzny, sprawia, że tradycyjna kultura polskiej wsi promienieje blaskiem godnym wielkich dzieł muzycznych i baletowych, wywołując u publiczności wzruszenie i zachwyt.

 

Na ręce Pana Dyrektora Jacka Bonieckiego składam całemu Zespołowi serdeczne gratulacje i życzę, aby w kolejnych latach „Mazowsze” rosło w siłę, utrzymywało niezmiennie wysoki poziom artystyczny i odnosiło jak najwięcej sukcesów na estradach i scenach w Polsce i za granicą. Mam też nadzieję, że Państwa działalność będzie zachęcała wielu młodych ludzi do zainteresowania się muzyką i kulturą ludową, do odkrywania jej bogactwa i do zachwycania się jej pięknem.

 

Dziękuję Fundatorom Nagrody i Organizatorom dzisiejszej uroczystości oraz Dostojnej Kapitule, która od piętnastu lat niestrudzenie dba o to, by działalność osób zasłużonych dla polskiej wsi nie została zapomniana. Raz jeszcze gratuluję tegorocznemu laureatowi, Zespołowi „Mazowsze”, a wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.


Z wyrazami szacunku i sympatii

 

                                                                                 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                    Andrzej Duda

 

List odczytał prezydencki minister Adam Kwiatkowski. 

Poleć znajomemu