Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 14 marca 2019

Prezydent: Polityka sprzyjająca polskiej wsi jest jednym z priorytetów mojej prezydentury

„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Uczestnicy konferencji

pt. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Cykl konferencji pt. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” to projekt, którego celem jest prezentacja podejmowanych przez państwo działań służących podniesieniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi. Jest to też okazja do wspólnej dyskusji z samorządowcami, którzy uzyskują możliwość przedstawienia swoich propozycji i postulatów. To pierwsza tego typu inicjatywa. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze lepszego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Polityka sprzyjająca polskiej wsi jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Mieszkańcy terenów wiejskich stanowią około czterdziestu procent naszego społeczeństwa. To wielki społeczny kapitał, który powinien zostać w pełni uwolniony i w pełni wykorzystany. Przekonuję się o tym podczas moich licznych spotkań z mieszkańcami różnych regionów Polski i rozmów z przedstawicielami samorządów. Dlatego uważam, że idea odpowiedzialnego rozwoju musi uwzględniać w jak największym stopniu potrzeby środowisk wiejskich. Z satysfakcją odnotowuję fakt, że obecny rząd podejmuje tak liczne i różnorodne działania służące polskiej wsi. Wśród inicjatyw prezydenckich również znajdują się takie, których celem jest poprawa jakości życia wszystkich Polaków, w tym mieszkających na wsi. Należą do nich prezydenckie projekty ustaw o zmianie zasad dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, zniesieniu uprzywilejowania instytucji kredytowych kosztem dłużników czy o powołaniu centrów usług społecznych. Zależy mi również na jak najszerszym dialogu o sprawach polskiego rolnictwa, dlatego między innymi objąłem patronatem inicjatywę Porozumienia Rolniczego – platformę porozumienia i dialogu zainicjowaną przez organizacje rolnicze.

 

Jest dla mnie wielką satysfakcją, że pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poszczególne ministerstwa prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Jest to oferta bardzo różnorodna, obejmująca inwestycje, rozwój i bieżące potrzeby. Bardzo liczę na to, że dzięki tej inicjatywie decyzje władz samorządowych będą się opierały na jak najlepszej znajomości oferowanych programów, a środki przeznaczane na wszystkie te cele będą łatwiej trafiały do lokalnych społeczności. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. W szczególny sposób pragnę podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Paniom i Panom Ministrom, którzy tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w tym projekcie. Wszystkich uczestników konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” serdecznie pozdrawiam, życząc owocnych obrad.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu