Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 13 marca 2019

List do Papieża Franciszka

 

 

Jego Świątobliwość

Papież Franciszek

Watykan

 

 

 

Wasza Świętobliwość – Czcigodny Ojcze Święty!

 

Jako Prezydent Rzeczypospolitej w imieniu narodu polskiego przesyłam wyrazy szacunku i głębokiej wdzięczności za wielokrotnie okazywaną pamięć, życzliwość i duchowe wsparcie dla mojej Ojczyzny i rodaków. W szczególności pragnę podziękować za przesłanie Waszej Świątobliwości, skierowane z okazji obchodów setnej rocznicy odrodzenia się niepodległego państwa polskiego.

 

Ze wzruszeniem wspominam uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej w dniu 11 listopada 2018 roku, podczas których miałem zaszczyt zapalić Świecę Niepodległości – ponadstupięćdziesięcioletni znak dążenia Polaków do wolności i budowania suwerennej Rzeczypospolitej. Jest dla mnie wielką radością, że jej wierna kopia trafia na ręce jedenastego następcy błogosławionego Piusa IX. Papież ten, nazywany „Obrońcą Polski”, w roku 1867 powierzył świecę polskim biskupom, polecając, aby zapłonęła kiedyś w wolnej Ojczyźnie. Tak też się stało w roku 1920, przed trzema miesiącami zaś ów symboliczny gest został powtórzony w stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą.

 

Obchody jubileuszowe są bardzo ważnym przeżyciem dla milionów moich rodaków. Setna rocznica przełomu roku 1918, a także wydarzeń, które miały miejsce w kolejnych latach obrony i odbudowy państwowości, to dla mojego narodu czas wyjątkowy, kiedy spoglądając wstecz na miniony wiek, dumni z własnych dokonań, chcemy czerpać inspirację do działania na rzecz dobra wspólnego teraz i w przyszłości. Słowa Waszej Świątobliwości, odwołujące się także do nauki papieża Polaka św. Jana Pawła II, niosą nam bezcenne umocnienie i zachętę, abyśmy „w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności”.

 

Raz jeszcze za nie dziękując, pragnę złożyć Ojcu Świętemu gratulacje i najlepsze życzenia z okazji szóstej rocznicy wyniesienia na Stolicę Piotrową. Życzę Waszej Świątobliwości wielu sił ducha i ciała do dalszego pełnienia misji apostolskiej z nieustanną pomocą łaski Bożej.


Z wyrazami najgłębszego szacunku i sympatii
Andrzej Duda

 

[List został przekazany 13 marca 2019 r. podczas uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej na ręce ks. kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej wraz ze specjalnym wydawnictwem okazjonalnym oraz repliką Świecy Niepodległości.]

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu