przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 21 marca 2019

List Prezydenta do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Organizatorzy i Uczestnicy

I Zgromadzenia Plenarnego

Konferencji Rektorów

Publicznych Uczelni Zawodowych

w Płocku

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Magnificencje, Panie i Panowie Rektorzy!

Szanowni Państwo!

 

Z radością i satysfakcją przyjąłem wiadomość o powołaniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Jest to z całą pewnością właściwa odpowiedź na wyzwania współczesności, które stawiają przed środowiskiem akademickim nowe cele i skłaniają do poszukiwania nowych dróg realizacji jego dotychczasowej misji. W dużym stopniu dotyczy to uczelni zawodowych –
placówek ważnych, kształcących bowiem specjalistów w dziedzinach, od których zależy rozwój naszej gospodarki. Dzisiejszy świat podlega nieustannym zmianom, a warunkiem naszego sukcesu jako kraju jest uczestniczenie w tych przemianach na równi z innymi. Rola uczelni zawodowych w tym względzie jest niebagatelna.

 

Aby działania te były skuteczne, potrzebna jest dalsza bliska współpraca wyższego szkolnictwa zawodowego z pracodawcami aktywnymi w poszczególnych regionach, z lokalnym szkolnictwem średnim i branżowym w ramach przygotowania młodzieży szkolnej do wyboru przyszłego zawodu i kierunku kształcenia, a także z wyższymi szkołami akademickimi w celu pozyskiwania wysokiej klasy wykładowców i wykorzystywania w swojej pracy najnowszych osiągnięć nauki. Uczelnie zawodowe powinny również nadal być w swoich miastach ośrodkami życia społecznego
i kulturalnego, pielęgnować pamięć o dziejach miejscowej społeczności i lokalne tradycje, stwarzać studiującej młodzieży szansę zdobywania doświadczeń w pracy społecznej. Niemniej ważne wydaje się też ułatwianie dostępu do kultury i uprawiania sportu.

 

Wszystkie te obszary wymagają namysłu nad znaczeniem uczelni zawodowych na mapie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dlatego cieszę się, że powstało gremium, które zrzesza rektorów wszystkich publicznych uczelni zawodowych. Jestem przekonany, że będzie to miejsce wspólnego poszukiwania nowych dróg rozwoju tej jakże ważnej części systemu nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, życząc owocnych obrad i pomyślnej dalszej działalności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał prezydencki doradca prof. Andrzej Waśko.  

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.