Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 24 marca 2019

Prezydent: Polacy ratujący Żydów są wzorem patriotyzmu i przykładem solidarności

  |   Podczas uroczystości Prezydenta reprezentował minister Wojciech Kolarski Podczas uroczystości Prezydenta reprezentował minister Wojciech Kolarski

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                                                  Narodowego Dnia Pamięci

                                                                                  Polaków ratujących Żydów

                                                                                  pod okupacją niemiecką

                                                                                  przy Grobie Nieznanego Żołnierza

                                                                                  w Warszawie

 

 

Dostojni Goście, Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Spotykamy się dzisiaj w miejscu najważniejszych uroczystości państwowych, aby złożyć hołd rodakom, którzy z heroiczną odwagą podejmowali najwyższe ryzyko, by ocalić żydowskich bliźnich skazanych na Zagładę przez niemiecką III Rzeszę. Polacy ratujący Żydów w najpełniejszy sposób urzeczywistnili etos Rzeczypospolitej, oparty na solidarności ze współobywatelami.

 

Za pomoc okazaną Żydom groziła natychmiastowa śmierć z rąk niemieckich okupantów, bez sądu i szans na uniknięcie kary. Mimo to stawali solidarni z narodem żydowskim, nie tylko udzielając schronienia i wsparcia, ale też przyjmując na siebie i swoich bliskich te same zagrożenia. Wielu ratujących zginęło, zamordowanych wspólnie z Żydami, których ukrywali – tak jak rodzina Ulmów z Markowej czy rodzina Wolskich z warszawskiej Ochoty.

 

Pomocy udzielano spontanicznie żydowskim przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, a także uciekinierom z gett, transportów i obozów. Wśród ratujących byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych i ludzie różnych przekonań, mieszkańcy miast i wsi. Jedni kierowali się chrześcijańskim przykazaniem miłości bliźniego, innych skłaniało do tego poczucie człowieczeństwa. Łączyła ich niezgoda na terror i zbrodnię.

 

Ratowaniem Żydów zajmowały się również polskie instytucje państwowe. W kraju działała Rada Pomocy Żydom „Żegota” oraz tzw. grupa berneńska, stworzona przez dyplomatów Rzeczypospolitej pracujących w Szwajcarii. Żydów ratowali też Polacy kierujący instytucjami w kraju tacy jak dyrektor Jan Żabiński z żoną i pracownikami warszawskiego ogrodu zoologicznego. Pomocy udzielał Kościół: klasztory były miejscem schronienia, a parafie zapewniały dokumenty, pozwalające ukryć żydowską tożsamość. Według niektórych badaczy w niesienie pomocy Żydom mogły być zaangażowane setki tysięcy Polaków. Tych, którzy wydawali Żydów, polskie państwo podziemne uznawało za zdrajców.

 

Składając dzisiaj hołd naszym narodowym bohaterom – Polakom ratującym Żydów, kontynuujemy dzieło zapoczątkowane przez Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego, który jako pierwszy – w wymiarze państwowym – przywracał pamięć o polskich Sprawiedliwych i honorował ich wysokimi odznaczeniami. Przekazywanie wiedzy o nich następnym pokoleniom i jej upowszechnianie w świecie jest naszą powinnością.

 

Polacy ratujący Żydów są wzorem patriotyzmu i przykładem solidarności, odwagi oraz wierności etosowi wolnej Rzeczypospolitej. Niech pamięć o naszych bohaterskich rodakach będzie dla nas inspiracją do budowania wspólnoty oraz do wytrwałej służby na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasza Ojczyzna.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytał reprezentujący Prezydenta podczas uroczystości minister Wojciech Kolarski.

 

Poleć znajomemu