Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 28 marca 2019

List do uczestników uroczystości sadzenia polskich dębów w Ogrodach Watykańskich

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości sadzenia polskich dębów

w Ogrodach Watykańskich

z okazji 100. rocznicy

nawiązania stosunków dyplomatycznych

między Polską a Stolicą Apostolską

 

 

 

Jubileusz setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską to wydarzenie o wielkiej symbolicznej wymowie. Niesie ono doniosłe treści duchowe, cywilizacyjne, a także polityczne, które zawierają się w dewizie Polonia semper fidelis.

 

Stulecie, które wspólnie świętujemy, to fragment ponadtysiącletniej chrześcijańskiej tradycji na ziemiach polskich. My, Polacy, za początek naszej państwowości uznajemy chrzest przyjęty w 966 roku przez Mieszka, pierwszego historycznego władcę naszego kraju. Aby to podkreślić, ustanowiliśmy niedawno specjalne święto państwowe, które wskazuje na nierozerwalność suwerennościowych i chrześcijańskich korzeni w polskich dziejach.

 

Także relacje dyplomatyczne Polski ze Stolicą Apostolską mają wielowiekową historię. W 1555 roku przybył do Warszawy pierwszy reprezentant papieski, a w 1600 roku podpisano pierwszy konkordat. Te serdeczne więzi, należące nie tylko do dziedziny dyplomacji,
ale składające się również na polską tożsamość, zostały gwałtownie przerwane w latach rozbiorów Rzeczypospolitej. Gdy tylko Polska odzyskała niepodległość, jednym z naszych priorytetowych celów stało się wznowienie stosunków dyplomatycznych z Watykanem, co nastąpiło w roku 1919. Ten ważny akt był owocem wytrwałych starań obu stron, symbolizowanych przez takie wybitne postacie jak Marszałek Józef Piłsudski i Papież Benedykt XV. Uznanie suwerenności Polski przez Stolicę Apostolska miało istotną wymowę polityczną, podobnie jak w wymiarze europejskim duże znaczenie zyskały bliskie relacje polsko-watykańskie.

 

Z wdzięcznością wspominamy wszystkich, którzy przyczynili się do odnowienia i pomnożenia bogatego dorobku relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. W sposób szczególny my, Polacy, skłaniamy się przed zasługami papieskiego wysłannika i nuncjusza, księdza kardynała Achille Rattiego, późniejszego Papieża Piusa XI. Pamiętamy jego życzliwość sprawie polskiej, a także heroizm okazany podczas wojny polsko-bolszewickiej, gdy jako nieliczny spośród przedstawicieli dyplomatycznych pozostał on w Warszawie szturmowanej przez wojska sowieckie. Międzywojenny dorobek relacji polsko-watykańskich stał się ważnym punktem odniesienia, kiedy mogliśmy na nowo odbudować te relacje po upadku komunizmu. Historyczną rolę w tym dziele odegrał Papież-Polak święty Jan Paweł II.

 

Umowa konkordatowa, łącząca Polskę i Stolicę Apostolską, pozostaje ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej, a także gwarantem wolności religijnych w naszym kraju oraz podstawą partnerskiej współpracy państwa i Kościoła.

 

Cieszę się, że z okazji setnej rocznicy wznowienia relacji polsko-watykańskich zaplanowanych zostało wiele uroczystości i wartościowych przedsięwzięć. Wspaniałym znakiem bliskości jest dzisiejsze zasadzenie w Watykanie dwóch dębów pochodzących z okolic Wadowic – rodzinnego miasta św. Jana Pawła II. Składam wyrazy uznania twórcom tej pięknej inicjatywy. Niech te dęby, symbolizujące dumną polskość, tak charakterystyczne dla polskiego krajobrazu, majestatycznie szumią wśród najsławniejszych świadectw chrześcijańskiego dziedzictwa.

 

Razem z Państwem łączę się w modlitwie o Boże błogosławieństwo dla niepodległej Polski
i dla nowych dzieł polsko-watykańskiej współpracy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Podczas uroczystości w Watykanie list odczytał – w imieniu Prezydenta RP – prezydencki minister Adam Kwiatkowski. 

Poleć znajomemu