Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 kwietnia 2019

List Prezydenta z okazji 100-lecia Głównego Urzędu Miar

Uczestnicy i Organizatorzy

konferencji z okazji 100-lecia

Głównego Urzędu Miar

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Dokładnie sto lat temu, 1 kwietnia 1919 roku, na mocy Dekretu o miarach, podpisanego dwa miesiące wcześniej przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, powołany został Główny Urząd Miar. Dekret ten był jednym z najwcześniejszych aktów prawnych odrodzonej Rzeczypospolitej, a utworzony Urząd stanowił jedną z pierwszych instytucji administracji państwowej niepodległej Polski. Nie była to kwestia przypadku. Także dzisiaj mamy świadomość, jak doniosłe jest znaczenie metrologii dla rozwoju cywilizacyjnego i funkcjonowania nowoczesnego państwa. Jubileusz, który wspólnie dziś świętujemy, jest więc nie tylko przywołaniem dziedzictwa historii, lecz służy także refleksji nad wyzwaniami przyszłości.

 

Z okazji setnej rocznicy powołania Głównego Urzędu Miar składam serdeczne gratulacje oraz podziękowanie wszystkim, którzy mają udział w zbudowaniu bogatego dorobku tej instytucji. Gratuluję zasłużonym pracownikom, którzy dzisiaj otrzymają wysokie odznaczenia państwowe. Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów rozpoczynającej się konferencji. Pragnę wyrazić uznanie dla inicjatywy, aby właśnie w ten sposób uczcić jubileusz GUM. O tym, że dyskutowane przez Państwa zagadnienia lokują się wśród najważniejszych tematów naukowych i gospodarczych, symbolicznie świadczy miejsce tej debaty, odbywającej się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Serdecznie witam w Warszawie dostojnych gości zagranicznych, a wśród nich Pana Profesora Klausa von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla. Dziękuję wszystkim zgromadzonym na dyskusji, którzy przybyli tutaj, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

W czasie, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości i budowy własnego odrodzonego państwa po stu dwudziestu trzech latach zaborów, myślimy o tym, co przyczynia się do umacniania fundamentów suwerennej Ojczyzny. O tym, co składa się na lekcję patriotyzmu.
W tym właśnie kontekście postrzegamy historię i zadania Głównego Urzędu Miar.


Jego powołanie przed stu laty stanowiło nie tylko ważne przedsięwzięcie administracyjne, ale także akt państwowotwórczy. Kiedy bowiem nasi przodkowie odzyskali własne państwo, stanęli jednocześnie przed wyzwaniem scalenia kraju z terenów trzech zaborów. Nie wystarczyło wolność wywalczyć, trzeba ją było również zagospodarować. Ujednolicenie miar, ich standaryzacja i kodyfikacja były zadaniami o podstawowym znaczeniu. Pracownicy GUM, na czele z jego twórcą i wieloletnim dyrektorem Zdzisławem Rauszerem, potrafili tej odpowiedzialności podołać, a nawet działać prekursorsko, czego świadectwem była ustawa o rachubie czasu, pierwsza tego typu na świecie. Zapisali też oni piękną kartę w latach niemieckiej okupacji, uczestnicząc w pracach Polskiego Państwa Podziemnego. To patriotyczne dziedzictwo jest dla nas inspiracją.

 

Dzisiaj metrologia stawia ważne pytania o horyzonty rozwoju. Nie da się wyobrazić sobie dziejów ludzkiej cywilizacji, historii relacji społecznych i historii tworzenia bez różnego rodzaju jednostek miar. Obecnie – wraz z odkryciami naukowymi i niebywałym rozwojem technologicznym – uczestniczymy w dokonującej się w tej sferze prawdziwej rewolucji. W sposób szczególny wpływają na to coraz głębiej poznawane zjawiska mechaniki kwantowej, które prowadzą do redefinicji jednostek miar. Cieszę się, że dzisiejsza konferencja stwarza okazję do prezentacji dorobku polskiej myśli naukowo-badawczej, a także do zastanowienia nad jutrzejszym obliczem metrologii i powiązanych z nią dziedzin. Życzę Państwu owocnych obrad i raz jeszcze pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytała reprezentująca Prezydenta podczas wydarzenia minister Halina Szymańska.  

Poleć znajomemu