Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 kwietnia 2019

Życzenia z okazji 85. urodzin Jana Kobuszewskiego

Pan

Jan Kobuszewski

 

 

 

 

 

 

Wielce Szanowny Panie - Dostojny Jubilacie!

 

Z okazji Pańskich 85. urodzin składam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dzisiejszy wyjątkowy jubileusz stanowi znakomitą okazję, aby przekazać Panu wyrazy uznania dla Pana dorobku artystycznego, który zajmuje trwałe miejsce w dziejach polskiej kultury.

 

Pana aktorskie dokonania budzą powszechny szacunek, pozostając niedościgłym wzorem dla kilku pokoleń adeptów tej sztuki. Wybitne kreacje teatralne, filmowe, estradowe, wreszcie realizacje radiowe czy telewizyjne udowadniają, że oprócz niezbędnych w tym zawodzie predyspozycji i talentu zawsze miał Pan na uwadze rzetelną pracę nad rolą. Widzowie i krytycy cenili Pańską precyzję, staranność, a także dystans i finezyjnie podaną ironię. W szerokim repertuarze ukazał Pan różnorodne osobowości i charaktery. Takie były uwielbiane przez publiczność kreacje w „Wielokropku”, „Kabarecie Starszych Panów”, „Kabarecie Olgi Lipińskiej” czy w legendarnym Kabarecie „Dudek”. Nie sposób również nie wymienić Pana udziału w takich programach rozrywkowych, serialach i słuchowiskach, jak „Bajki dla dorosłych”, „Barbara i Jan” oraz „Rodzina Poszepszyńskich”. Wypełnieniem tego wspaniałego obrazu są Pańskie role w pamiętnych spektaklach Mrożkowskich, w sztukach Aleksandra Fredry i filmach Stanisława Barei.

 

W czasach PRL-u kwestie wygłaszane przez Pana bohaterów wywoływały radość i uśmiech, tak wówczas potrzebne w pokonywaniu codziennych absurdów. Trafiały też do języka potocznego i ze względu na popularność z pewnością można było nimi zapisać niejedną stronę. Jednocześnie Pana ciekawe interpretacje skłaniały do refleksji nad zwykłym człowiekiem, który ma swoje braki i wady, ale chce też jakoś „urządzić się” w nawet najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Lecz to nie tylko Pańska twórczość artystyczna budziła wzajemną życzliwość i wlewała otuchę w ludzkie serca. Dopełnieniem tego jest Pana osobista postawa – niezwykła pogoda ducha, dobroć i optymizm, które tak szczerze i od zawsze nas ujmują.    

 

Dziękując Panu za te wszystkie wspaniałe interpretacje, raz jeszcze proszę o przyjęcie najlepszych gratulacji i urodzinowych życzeń.  

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Prezydent RP Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu