Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 maja 2019

Prezydent: Ideały „Solidarności” pozostają fundamentem niepodległej RP

Uczestnicy i organizatorzy

XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki

Robotników i Pracodawców

do Świętego Józefa w Kaliszu

 

 

 

 

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Czcigodni Kapłani!

Szanowny Panie Przewodniczący!

Drodzy Pielgrzymi – Przedstawiciele Świata Pracy oraz Przedsiębiorców i Pracodawców!

 

Jak co roku, już od ponad ćwierćwiecza, przybywają Państwo we wspólnocie pielgrzymów do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Do wyjątkowego miejsca, które wpisane jest w historię Wielkopolski od czasów najdawniejszych piastowskich władców. To właśnie tu zwracają się Państwo dzisiaj z modlitwą do świętego Józefa jako opiekuna ludzi pracujących. Niosą Państwo nie tylko własne prośby i zawierzenia, nie tylko sprawy Waszych środowisk, ale także sprawy wszystkich, którzy tworzą świat pracy oraz kształtują relacje pracy w naszej Ojczyźnie.

 

W podejmowaniu tych złożonych kwestii wspiera nas dziedzictwo naszego wielkiego Rodaka, świętego Jana Pawła II. Refleksja nad znaczeniem ludzkiej pracy należy do głównych wątków Jego nauczania. Niezmiennie inspirujące jest stwierdzenie, że „praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi”, że nie można jej sprowadzać jedynie do „towaru” oraz że daje ona człowiekowi godność i podmiotowość. Właśnie w takim duchu o uszanowanie ludzkiej pracy i o prawa pracownicze upomnieli się polscy robotnicy skupieni w wielkim ruchu „Solidarność”, doprowadzając do przełomowych zmian w naszej Ojczyźnie.

 

Ideały „Solidarności” pozostają fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej. Są one podstawą naszego myślenia o sile państwa, źródłach zrównoważonego rozwoju, o sprawiedliwości i spójności społecznej. Nie może być zdrowej gospodarki ani poczucia obywatelskiej wspólnoty bez zrozumienia wielkiej wartości, jaką stanowi ludzka praca. To przede wszystkim dzięki niej możliwy jest wzrost ekonomiczny, pomnażanie zamożności jednostek i całego narodu. Dlatego kondycja polskiej pracy – w tym kwestie bezpieczeństwa pracowników, ich stabilności zawodowej, godnego wynagradzania, sprawiedliwego dzielenia owoców wzrostu – muszą być stale przedmiotem naszej wspólnej troski.

 

Cieszę się, że tak wnikliwie to Państwo rozumieją i że razem – jako pracownicy i pracodawcy – organizują takie symboliczne pielgrzymki oraz działają dla dobra Polski. Składam wyrazy wielkiego uznania wszystkim, którzy zabiegają o godność i skuteczność polskiej pracy, o rozwijanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dialog między pracodawcami i pracownikami, także z udziałem związków zawodowych, przyczynia się do umocnienia naszej wspólnoty narodowej. Pięknym tego wyrazem jest również ta Pielgrzymka – łącząca całe rodziny, przepełniona uczuciami międzyludzkiej bliskości i solidarności. Łączę się z Państwem w modlitwie o pomyślność polskiej pracy i serdecznie Państwa pozdrawiam.

 


Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu