Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 7 maja 2019

List Prezydenta na XXII Konferencję „Gazterm” w Międzyzdrojach

Organizatorzy i uczestnicy

XXII Konferencji „Gazterm”

w Międzyzdrojach
 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

jestem wdzięczny organizatorom XXII Konferencji „Gazterm” w Międzyzdrojach za ich duże i niesłabnące zaangażowanie w rozwój wiedzy eksperckiej na temat polityki energetycznej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od wielu lat organizujecie Państwo debaty, seminaria i konferencje dotyczące tematyki związanej ze współpracą w zakresie m.in. energii gazowej. Dziedzina ta jest jednym z filarów bezpieczeństwa Polski, kluczowym punktem współpracy regionalnej w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz ważnym elementem planów związanych z solidarnością energetyczną Unii Europejskiej. Jej duże znaczenie dla polityki regionalnej, europejskiej i transatlantyckiej nie ulega najmniejszej wątpliwości.

 

Z tym większą satysfakcją przyjmuję fakt, że tegoroczna edycja „Gaztermu” jest poświęcona integracji rynków gazu w regionie bałtyckim. Jestem przekonany, że „Bałtycki szczyt gazowy” to — z merytorycznego, geograficznego i politycznego punktu widzenia — doskonały wybór organizatorów. Handel gazem staje się jednym z ważnych wyznaczników pozycji międzynarodowej naszego państwa i bałtyckiej części Europy. W związku z kolejnymi inwestycjami infrastrukturalnymi dokonaliśmy w Polsce ewolucji w zakresie omawianej problematyki. Jeszcze ponad dziesięć lat temu naszą ambicją, wielkim celem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była niezależność energetyczna Polski i całego naszego regionu od dostaw z jednego źródła.

 

Obecnie, zwiększając przepustowość terminala LNG w Świnoujściu oraz budując gazociąg Baltic Pipe, znacząco zbliżamy się do wypełnienia tego zadania, do bycia w pełni suwerennym energetycznie państwem. Suwerenność ta nie jest bynajmniej wąsko rozumianą samowystarczalnością. Jesteśmy i pragniemy w jeszcze większym stopniu być regionalnym dostarczycielem gazu i gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, a poprzez to także w całej Unii Europejskiej.

 

Do tej elementarnej funkcji odpowiedzialnej polityki energetycznej, jaką jest bezpieczeństwo dostaw energii, pragniemy dołożyć dziś wyjątkową wartość dodaną. Mam tu na myśli nasz ambitny cel jakim jest wzrost międzynarodowego znaczenia środkowoeuropejskiego rynku gazu. Rynku maksymalnie wolnego, suwerennego i zdywersyfikowanego. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest to priorytet nie tylko Polski, ale również państw będących uczestnikami Inicjatywy Trójmorza.

 

W zeszłym roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało strategiczne umowy z amerykańskimi partnerami dotyczące dostaw gazu skroplonego pozyskiwanego ze złóż zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Wieloletnie kontrakty umożliwią Polsce aktywny udział w globalnym rynku gazu skroplonego LNG. Będziemy mogli sprowadzać i dystrybuować więcej tego surowca. Stanie się on jeszcze ważniejszym elementem miksu energetycznego w krajach leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W ten sposób Polska ma swój istotny udział w regionalnej polityce energetycznej. To ważne tym bardziej, że ta ostatnia ciągle się rozwija. Wystarczy spojrzeć na efektywnie funkcjonujący terminal LNG w Kłajpedzie czy postępujące prace nad uruchomienie terminala na wyspie Krk.

 

Szanowni Państwo,

 

chciałbym podkreślić znaczenie czterech czynników, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki energetycznej Polski. Mam tu na myśli dbałość o dobro konsumentów, solidarność regionalną, utrzymanie dobrej kondycji gospodarczej koncernów energetycznych oraz rosnącą pozycję naszego kraju na europejskim i globalnym rynku energii. Jestem przekonany, że Polska w ostatnich latach z powodzeniem realizuje najważniejsze cele swojej strategii energetycznej, dla której szerokie ramy stanowią wspomniane czynniki. Sądzę, że w kolejnych latach powinniśmy zadbać przede wszystkim o dwa aspekty: konkurencyjność cenową energii oraz dokończenie ewolucji energetycznej w Europie Środkowej. Ten pierwszy cel ma wymiar społeczny. Powinniśmy go postrzegać w krótkiej perspektywie, jako dążenie do pozyskiwania energii w opłacalnych ekonomicznie cenach i nie obciążania konsumentów prywatnych nadmiernymi kosztami. Długoterminowe zadanie to dokończenie ewolucji na regionalnym rynku energii. Chodzi tu o trwałą zmianę, która pozwoli na pełną niezależność naszego regionu. Używając ewolucyjnych środków, chcemy zrewolucjonizować energetyczny status naszych państw, tak aby już nigdy nie były zakładnikiem jednego monopolisty.

 

Dogodną okazją do pogłębienia współpracy energetycznej będzie tegoroczny Szczyt Trójmorza w Lublanie oraz towarzyszące mu Forum Biznesowe (5-6 czerwca br.). Dlatego już dziś zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tych wydarzeniach. Tematy związane z polityką energetyczną niewątpliwie będą ważnym punktem programu. Raz jeszcze, wyrażając satysfakcję z powodu podejmowania przez Państwa najważniejszych tematów z dziedziny energetycznej, życzę owocnych rozmów podczas XXII konferencji „Gazterm”.   

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

Poleć znajomemu