Menu rozwijane

Prezydent RP Andrzej Duda: Żyjąc lepiej, bezpieczniej i dostatniej, warto pozostać sobą, bez wyrzekania się swojej tożsamości.
Prezydent RP: Skarbowość jest od wieków jednym z zasadniczych filarów państwowości. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać jako obywatelska wspólnota.
Prezydent RP: Odszedł człowiek głębokiej wiary, który niestrudzenie ukazywał jej doskonałą harmonię z rozumem, z zasadami prawidłowego myślenia.
Solidarności od początku odwoływała się do głównej ewangelicznej idei, jaką jest miłość bliźniego – napisał w liście Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent RP: Cieszę się także, że to spotkanie jest okazją do jeszcze mocniejszego zacieśnienia więzi między ludźmi, którzy tak wiele czynią dla polskiej teraźniejszości i przyszłości.
Prezydent RP: W dniu urodzin proszę przyjąć najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, niesłabnącego optymizmu oraz wsparcia bliskich i przyjaciół, nowych artystycznych wyzwań i sukcesów,
Prezydent: Palmiry pozostaną już na zawsze miejscem pamięci o cierpieniu dla Ojczyzny i o heroicznej niezłomności w walce o własne suwerenne państwo.
Prezydent: Wszyscy wiemy, z jak znaczącymi zagadnieniami łączy się odbudowa w sercu Warszawy – na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – reprezentacyjnych budowli, zburzonych przed 78 laty.
Prezydent: Roli mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym nie sposób przecenić. Nazywane czwartą władzą, nie tylko wyznaczają standardy kultury wypowiedzi, nie tylko współorganizują i moderują debatę publiczną, ale też biorą w niej aktywny udział.
Jednym z fundamentów procesu profesjonalizacji sił zbrojnych musi być przemyślana i sprawna modernizacja techniczna – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent: Życzę Muzeum Historycznemu Skierniewic im. Jana Olszewskiego pięknego rozwoju oraz sukcesów w pielęgnowaniu chlubnego dziedzictwa.
Prezydent: Rzeczą podstawową jest dbałość o zachowanie tego miejsca pamięci i miejsca męczeństwa przeszło miliona Żydów, a także Polaków, Roma i Sinti oraz jeńców sowieckich, zamordowanych tu, w największej hitlerowskiej fabryce śmierci.
Solidarna, zakończona powodzeniem walka o wolne soboty i niedziele dla wszystkich pracujących oraz niektóre inne postanowienia porozumienia jastrzębskiego przyniosły poprawę jakości życia milionów Polaków.
Para Prezydencka: Niech rozpoczynający się rok szkolny przyniesie nowe osiągnięcia i dobre rozwiązania polskiej edukacji. Niech będzie udany, owocny i spokojny!
Prezydent: Jestem przekonany, że razem z innymi państwami, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi przywrócimy pokój i bezpieczeństwo w naszym regionie. Zobowiązuje nas do tego pamięć o bohaterskich obrońcach z 1939 r.