Menu rozwijane

Prezydent RP: Składam hołd odwadze i patriotyzmowi strajkujących podchorążych. Z podziwem i czcią myślę o ich ofiarności, honorze oraz przywiązaniu do ideałów.
Prezydent RP: Strategiczne sukcesy Rzeczypospolitej, polegające na umocnieniu naszego bezpieczeństwa energetycznego dzięki dywersyfikacji dostaw importowanych paliw, znajdą tu kontynuację.
Prezydent RP: Bardzo się cieszę, że po ubiegłorocznej przerwie, spowodowanej epidemią COVID–19, gromadzą się Państwo kolejny raz na tym wspaniałym święcie dziejopisarstwa.
Prezydent RP: Pragnę podziękować za kultywowanie dziedzictwa historii, które jest udziałem polskich kolejarzy, za codzienny trud i wypełnianie zadań wymagających odpowiedzialności i profesjonalizmu.
Andrzej Duda: Pragnę podziękować za kultywowanie dziedzictwa, które jest udziałem polskich kolejarzy, za codzienny trud i wypełnianie zadań, wymagających odpowiedzialności i profesjonalizmu.
Prezydent RP: Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli Państwa przedsiębiorstwa, zgromadzonych na centralnej uroczystości barbórkowej w Warszawie.
Chcę podziękować za dzielność i wytrwałość bliskim trzech bohaterów i zapewnić, że Rzeczpospolita zawsze będzie czcić ich pamięć – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Wyrażam Państwu wielki szacunek i dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków – napisał Prezydent Andrzej Duda do górników.
Na szczęście obecnie trudności związane z niepełnosprawnościami coraz rzadziej są przeszkodą na drodze do samorealizacji w różnych dziedzinach życia – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Depesza kondolencyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Prezydenta Republiki Macedonii Północnej Stevo Pendarovskiego w związku tragicznym wypadkiem autokaru na autostradzie w południowo-zachodniej Bułgarii.
Zrównoważony rozwój wszystkich obszarów kraju jest absolutnie priorytetowy – napisał Andrzej Duda na uroczystość oddania do użytku pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
Nie ulega wątpliwości, że dywersyfikacja źródeł energii należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań stojących przed Polską oraz pozostałymi krajami naszego regionu – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Warto doceniać i promować wszelkie inicjatywy, które budują poczucie wspólnoty, wyrażają międzyludzką solidarność i mogą być inspiracją dla osób pragnących działać dla dobra wspólnego – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Pragnę wyrazić moją wielką radość i wdzięczność za wyniesienie do chwały ołtarzy kolejnego Polaka – zamęczonego przez niemieckich nazistów za heroiczną miłość Boga i Ojczyzny, za gorliwą służbę Kościołowi i rodakom w dobie najcięższej dziejowej próby, przez jaką przeszedł nasz naród – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Powołanie Korpusu w Szczecinie, a następnie wzmacnianie jego zdolności i poszerzanie zakresu zadań stanowi wyraz zaufania, jakie nasi sojusznicy pokładają w Polsce – napisał Prezydent Andrzej Duda.