Menu rozwijane

Niech przeszłość – zarówno ta tragiczna z lat wojny, jak i dalsza, związana z wielowiekową obecnością Żydów na ziemi Polin – spotyka się tu nadal z zainteresowaniem i uwagą zwłaszcza młodych pokoleń.
W swojej działalności naukowej i edukacyjnej zawsze kierował się Pan Profesor głęboką troską o polszczyznę, która stanowi fundament naszej wspólnoty i najcenniejsze dziedzictwo narodowe – napisał Prezydent.
Prezydent: Odszedł jeden z najwybitniejszych artystów współczesnego teatru polskiego, znakomity aktor i pedagog, twórca wielu pamiętnych i niesłychanie różnorodnych kreacji scenicznych, filmowych, telewizyjnych i radiowych.
Prezydent: Żegnamy dzisiaj pierwszego w czasach powojennych Gustawa–Konrada, odtwórcę wielu innych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a także znakomitego reżysera.
Cieszę się, że wraz z kolejnymi trafnymi werdyktami Nagroda zapracowała od 2017 roku na prestiż, stając się ważną instytucją w świecie literatury polskiej oraz uznaną marką wartości artystycznej honorowanych nią dzieł i ich autorów – napisał Prezydent.
Prezydent: W swojej służbie wykazują się Państwo nie tylko profesjonalnymi umiejętnościami, lecz także hartem ducha, wrażliwością i empatią. W imieniu rodaków dziękuję polskim medykom za codzienną służbę, poświęcenie i zaangażowanie.
Prezydent: Kształt ustroju państwowego Polski oraz relacji między państwami członkowskimi i organami UE musi uwzględniać takie ukształtowanie systemu sądownictwa, w którym bezpieczeństwo prawne obywateli jest i pozostanie jedną z wartości naczelnych.
Samorząd terytorialny to ważny element polskiego systemu ustrojowego, sprzyjający umacnianiu wolności, podmiotowości i sprawczości obywateli – zaznaczył Andrzej Duda.
Prezydent RP: Nie można zapominać o społecznym wymiarze cyberbezpieczeństwa, czyli o budowaniu odporności na dezinformację, która może być poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i relacji sojuszniczych.
Odejście śp. Pana Profesora Waldemara Parucha stało się trudną do zapełnienia stratą dla polskiego państwa, dla polskiej nauki i dla naszego życia społecznego – napisał Prezydent.
Lata przemyślanej i konsekwentnie wdrażanej strategii bezpieczeństwa gazowego sprawiły, że Polska może zacząć odgrywać rolę regionalnego hubu gazowego – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Ratując życie i zdrowie Polaków, dali Państwo świadectwo profesjonalizmu, doskonałej wiedzy i umiejętności. Zawód lekarza cieszy się niezmiennie wysokim prestiżem w naszym społeczeństwie – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Piękna, solidarna postawa polskich wolontariuszy i medyków budzi w świecie żywą sympatię i podziw. Dzisiaj nasza Ojczyzna ma także twarz każdego z Państwa – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Żegnamy dzisiaj gorącego patriotę i dzielnego żołnierza Rzeczypospolitej, ogromnie zasłużonego działacza Polonii australijskiej i emigracyjnego środowiska kombatanckiego – napisał Prezydent.
Ufam, że śp. Prezes Marek Goliszewski pozostanie w  pamięci potomnych jako człowiek szerokiej wiedzy ekonomicznej, aktywnego dialogu społecznego oraz troski o pomyślność Polski i dobrobyt Polaków – napisał Prezydent.