Menu rozwijane

23 października 2018

Warszawa, 23 października 2018 r.

Uczestnicy uroczystości

z okazji

70-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych

między Polską a Państwem Izrael

w Warszawie

Ekscelencjo Pani Ambasador!

Szanowni Przedstawiciele Fundacji ELNET!

Szanowni Zebrani!

W roku obchodów 70-lecia utworzenia Państwa Izrael składam na ręce Pani Ambasador uroczyste gratulacje oraz serdeczne życzenia dla narodu żydowskiego. Niech dwutysiącletnia nadzieja, o której mówi izraelski hymn – spełniona nadzieja na odzyskanie własnego, suwerennego państwa – towarzyszy obywatelom Państwa Izrael w staraniach o pomyślny, harmonijny rozwój ich ojczyzny.

Rok 2018 to również okazja, aby przypomnieć, że Polska jako jedno z pierwszych państw formalnie uznała Państwo Izrael, a 29 września 1948 roku w Warszawie otwarta została pierwsza izraelska placówka dyplomatyczna na świecie. Tamtego dnia, po złożeniu listów uwierzytelniających w Belwederze, przedstawiciel Państwa Izrael, Israel Barzilaj, wraz z towarzyszącym mu personelem udał się do swojej tymczasowej siedziby na drugim piętrze Hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu, pod którym oczekiwał go tłum rozradowanych mieszkańców Warszawy. Cieszę się, że upamiętniająca tamto wydarzenie uroczystość zgromadziła dzisiaj tylu znakomitych gości.

Tak wyjątkowe jubileusze są okazją do zamanifestowania dumy i radości z osiągnięć przodków, ale też do namysłu nad doświadczeniami, które ukształtowały tożsamość narodu i jego system wartości. Sięgając w przeszłość możemy odnaleźć wskazówki co do tego, jak mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Właśnie w tym duchu my, Polacy, obchodzimy w tym roku stulecie odrodzenia suwerennej Rzeczypospolitej. To wielkie święto skłania nas do ponownego odkrycia i uczczenia wszystkiego, co uczyniło nasze dzieje niezwykłą opowieścią o wolności i solidarności.

W opowieści tej istotne miejsce zajmuje także wątek wielowiekowego, zgodnego współistnienia Polaków i Żydów. Było ono możliwe, ponieważ w Polsce wszelkie dążenia do swobody oraz przywiązanie do własnych tradycji kulturalnych i religijnych otaczano zawsze szacunkiem i zrozumieniem. Tak było również z rozwijającym się w naszym kraju ruchem syjonistycznym, z naszymi współobywatelami, którzy w każde święto Pesach pozdrawiali się słowami „do zobaczenia za rok w Jerozolimie”. Także dlatego generał Władysław Anders nie stawiał przeszkód swoim żydowskim podkomendnym, którzy zdecydowali się pozostać w Palestynie, aby walczyć o wolne państwo żydowskie. Z tych samych przyczyn z ziem Rzeczypospolitej, z kraju Polin, z ojczyzny romantycznych, lecz nieugiętych bojowników o wolność, pochodziło tak wielu pierwszych obywateli Państwa Izrael – w tym postacie tej miary, co Dawid Ben Gurion, Golda Meir, Icchak Szamir czy Szimon Peres – a język polski często rozbrzmiewał w izraelskich domach i instytucjach publicznych. Ufam, że również współcześni Izraelczycy, szczególnie ci poznający dzieje narodu żydowskiego, czytający inskrypcje na ścianie pamiątkowej instytutu Jad Waszem oraz pielgrzymujący do polskich miejsc pamięci o swoich przodkach, zechcą studiować polską historię i kulturę w sposób możliwie pogłębiony, z sercami i umysłami otwartymi na istotę tego, co łączyło Polaków i Żydów przez niemal tysiąc lat.

Niech obchody tegorocznych jubileuszy niepodległego Izraela i niepodległej Polski przyczynią się do umocnienia uczuć patriotycznych obu naszych narodów oraz utwierdzą je w przekonaniu o potrzebie przyjaznej, nacechowanej wzajemnym szacunkiem współpracy na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata.

Raz jeszcze wyrażam radość z dzisiejszej uroczystości w stołecznym Hotelu Bristol i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

List w imieniu Prezydenta RP odczytał – podczas uroczystości w Warszawie – minister Wojciech Kolarski.

Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (1)
Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (2)
Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (3)
Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (4)
Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (5)
Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (6)
Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (7)
Uroczystość z okazji 70. rocznicy otwarcia pierwszej ambasady Izraela w Polsce (8)
o1072826699.jpg
o377270712.jpg
o899087593.jpg
o1469576379.jpg
o1023427724.jpg
o1037178108.jpg
o484263774.jpg
o1603955094.jpg